TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
393 / Pakistan Zıpzıpı / / Eogenes lesliei Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Hesperiidae / Pakistan Zıpzıpı / / Eogenes lesliei
 
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Pakistan Zıpzıpı
Tür Yetkilisiabdullah0333
Tür Hakkında ilk derleme11.02.2014 09:24
En son güncellemeyi yapanabdullah0333
Son güncelleme11.02.2014 10:13
Güncellenme sayısı3

En İyiler

Video

 
Sistematik
Üst Familya: Hesperioidea
Familya: HESPERIIDAE
Alt Familya: Hesperiinae
Kabile: Tribe Hesperiinae 1
Cins: Eogenes
Tür (Bilimsel Adı): Lesliei: Evans, 1910
Türkçe Adı: Pakistan Zıpzıpı
İngilizce Adı: Pakistani Skipper


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
Türkiye’de 1983-1990 yılları arasında, sadece Siirt'de kaydedilmiştir.

Dünya Dağılımı
Pakistan, Irak ve Türkiye


Yaşam döngüsü bilgisi bulunamadı
Davranış
Quercus brantii fundalıkları, yakın zamanda ağaçlandırılmış vadi yamaçları.

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
...

Koruma Statüsü
Eogenes lesliei - Pakistan Zıpzıpı - DD (Yetersiz Verili)

Pakistan Zıpzıpı (Eogenes lesliei) Pakistan, Irak ve Türkiye’de bulunmaktadır (Hesselbarth
ve ark.1995). Ayrıca 1943’te Kuzey Basra Körfezi’nden kaydedildiğine dair doğrulanmamış
kayıtları vardır (Nazari 2003). Türkiye’de 1983-1990 yılları arasında, Siirt’teki iki alanda
kaydedilmiş olup her iki alan da “sıcak yaşam alanları” olarak tanımlanmıştır (Hesselbarth
ve ark. 1995). Bu alanların ilki Hululuk (Quercus brantii fundalıklarının bulunduğu,
çevresindeki dağların yamaçları tarafından çevrelenen bir vadi), ikincisi ise Baykan (yakın
zamanda ağaçlandırılmış vadi yamaçları)’dır (Hesselbarth ve ark.1995). Bu türün Türkiye’deki
durumu hakkında başka hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Kırmızı liste statüsünü belirlemek
için, dağılımını, popülasyon yapısını ve ağaçlandırmanın etkilerini anlamak amaçlı araştırma
çalışmaları gereklidir. Bu sebeplerle tür, Yetersiz Verili olarak sınıflandırılmıştır.

Yayınlar ve Referanslar
Karaçetin, E. ve Welch, H.J. 2011-Türkiye’deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı

Linkler
www.adamerkelebek.org/IcerikDetay.asp?TurID=217&IcerikKatId=8


Kaynak bilgisi bulunamadı
Pakistan Zıpzıpı Fotografları