TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
107 / Mecnun Güzelesmeri / / Erebia melancholica Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Satyridae / Mecnun Güzelesmeri / / Erebia melancholica
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
2.2 cm cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Mecnun Güzelesmeri
Tür Yetkilisimehmetunlu
Tür Hakkında ilk derleme23.11.2010 23:34
En son güncellemeyi yapanmehmetunlu
Son güncelleme12.05.2011 22:46
Güncellenme sayısı4

En İyiler
Mecnun Güzelesmeri
Fotograf Türü Kanat Altı
10.01.2015 09:49

Mecnun Güzelesmeri
Fotograf Türü Kanat Üstü
01.02.2016 22:45


Video

 

Sistematik bilgisi bulunamadı
Genel Özellikler
KU:2,2 cm

Üst Yüzü İskoç Güzelesmeri'ni anımsatırsa da arka kanadında turuncu orta dış bandı yerine ,her birinin etrafının kendi turuncu halkası ile çevrili olduğu kenar alt gözbenekleri vardır.Erkekte , arka kanadın bazal yarısı koyu kahverengi herhangi bir küçük benekten yoksun dış yarısı ise biraz daha açık tonlardadır. Dişinin kanatlarının alt yüzü çok daha açık renklidir. ve krem renginde geniş ve düzensiz bir orta dış bandı taşır. Her iki kanatta da çok sayıdaki beyaz göz bebekli siyah beneklere dikkat ediniz.

UÇ: Temmuz ortası-Ağustos sonu

YA:Ağaç sınırı yakınlarındaki dik yamaçlar;alpin kuşak altındaki çayırlar.

KB:Muhtemelen otlar (Poaceae)

Yaşam Alanı ve Ekolojisi

Subalpin çayırlar ve otların nispeten uzun olduğu nemli çayırlarda
gözlenir. Temmuzdan ağustosa kadar 1.800-2.500 m arasında uçar
(Hesselbarth ve ark. 1995). Tırtıl, besin bitkisi olarak muhtemelen
otları kullanmaktadır (Tuzov ve ark. 1997, Hesselbarth ve ark. 1995).
Bulunduğu bölgede yaygın olmasına rağmen, biyolojisi ve ekolojisi
hakkında çok az bilgi vardır.


Yayılış alanı sınırlı olsa da, bulunduğu bölgede sıkça rastlanan bir
türdür. Popülasyon yapısı hakkında hiçbir bilgi olmadığı için dağılım
alanında gerçekleşebilecek hızlı çevresel değişikliklere nasıl tepki
göstereceği konusunda herhangi bir öngörü bulunmamaktadır.

Türkiye Dağılımı
Kuzeydoğu Anadolu bölgesi. (Ağrı dağı tipik lokalitesidir.)

1980 sonrası Yayılış Alanı (YYA) 9.724 km2 1980 sonrası Yaşam Alanı (YŞA) 880 km2
Türkiye’de endemiğe yakın bir türdür. Anadolu’nun kuzeydoğusunda, Gümüşhane’den
Ardahan’a kadar olan Karadeniz Dağları’nda görülür.
Iğdır’dan 1901 ve öncesine ait eski kayıtları bulunmaktadır.

Dünya Dağılımı
Türkiye'nin kuzeydoğusu ve Kafkasya'da yaşar.

Türkiye’nin kuzeydoğusu ile Kafkasya ve Transkafkasya’da (Tuzov ve ark. 1997)
görülür. Tshikolovets (2003) Türkiye dışındaki dağılımı Azerbaycan, Rusya
Federasyonu ve Gürcistan olarak belirtmektedir.


Yaşam döngüsü bilgisi bulunamadı

Davranış bilgisi bulunamadı
Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Genellikle İskoç Güzelesmeri'nden daha yüksekte uçar .Dişilerin üst yüzlerinde siyah halkalaı beyaz benekler çoğunlukla çarpıcıdır.

Koruma Statüsü
NT Tehdite Yakın

Yayınlar ve Referanslar
KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ

Mecnun Güzelesmeri (Erebia melancholica), sadece Kafkasya’nın güney kesimlerinde bulunan ve
sınırlı dağılıma sahip endemiğe yakın bir türdür.
Türkiye’deki yayılış alanı (YYA) 9.724 km2 ve yaşam alanı (YŞA) 880 km2’dir.
Tür, Kuzeydoğu Anadolu’da genellikle nemli çayırlar ve subalpin meralarda sıkça
görülebilir. Ancak, bu yaşam alanları neredeyse bölgedeki
bütün akarsular üzerinde planlanan küçük ölçekli hidroelektrik santrallerin (HES) tehditi
altındadır. Nemli alanları tercih etmesi nedeniyle,
HES’lerin ilk başta türün yaşam alanlarına zarar vererek ani alt-popülasyon kayıplarına ve
kalan alt-popülasyonların parçalanmasına yol açacağı
düşünülmektedir. İkinci aşamada ise, değiştirilen su rejimleri sebebiyle geri kalan
alt-popülasyonların yavaş ama sürekli bir şekilde azalacağı
öngörülmektedir. Bu yüzden tür Tehdite Yakın olarak sınıflandırılmıştır.
Türkiye dışındaki alt-popülasyonların durumu ya da üzerindeki tehditler hakkında hiçbir
bilgi bulunmadığı için bölgesel düzenleme
yapılmamıştır.

Linkler
Türkiye'nin Kelebekleri Ahmet Baytaş

www.ozgurdoga.net/aciklama/ErebiaMelancholica.htm


Kaynak bilgisi bulunamadı
Mecnun Güzelesmeri Fotografları
Mecnun Güzelesmeri
03.09.2013 05:17
Türün 13. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
05.08.2012 13:18
Türün 9. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
06.08.2012 15:32
Türün 10. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
07.04.2014 18:04
Türün 18. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
05.09.2013 10:43
Türün 14. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
30.08.2016 20:55
Türün 25. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
01.01.2012 18:01
Türün 7. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
12.02.2012 01:11
Türün 8. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
11.09.2013 09:03
Türün 15. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
09.01.2016 20:22
Türün 21. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
30.01.2014 09:50
Türün 17. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
18.03.2011 15:06
Türün 2. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
13.08.2018 10:00
Türün 31. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
21.11.2013 22:50
Türün 16. fotografı


Mecnun Güzelesmeri
28.10.2018 21:12
Türün 35. fotografı


Tüm Mecnun Güzelesmeri Fotografları