TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
34 / Maraş Zıpzıpı / / Spialia osthelderi Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Hesperiidae / Maraş Zıpzıpı / / Spialia osthelderi
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
2,8 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Maraş Zıpzıpı
Tür Yetkilisinemox
Tür Hakkında ilk derleme01.12.2010 23:18
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme11.05.2011 16:53
Güncellenme sayısı5

En İyiler
Maraş Zıpzıpı
Fotograf Türü Kanat Altı
31.05.2018 18:56

Maraş Zıpzıpı
Fotograf Türü Kanat Üstü
14.05.2014 09:19


Video

 
Sistematik
NSECTA-
LEPIDOPTERA-
HESPERIIDAE
Osthelder'in Zıpzıpı
Spialia osthelderi
Osthelder's Skipper

(Pfeiffer,1932)Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
Güneydoğu Anadolu’da nispeten yaygındır ama parçalanmış bir dağılıma ve 2.367 km2’lik görece küçük bir yayılış alanı (YYA) ve 500 km2’lik bir
yaşam alanına (YŞA) sahiptir. Yaşam alanı büyüklüğü (YŞA) hesaplanırken, bulunduğu ancak kaydedilmediği alanları göz önüne almak amacıyla
ölçek düzenlemesi yapılmamış ve 500 km2 olarak hesaplanmıştır.

Dünya Dağılımı
Türkiye, İran, Irak, Lübnan, Ortadoğu ve Afganistan'da görülür.

Yaşam Döngüsü
Haziran - Temmuz aylarında uçar.

Davranış
Sıcak ve kurak bozkırlarda bulunur. Besin bitkisi bilinmemekle birlikte
Convolvulaceae ailesinden bitkileri tercih ettiği tahmin edilmektedir
(van Swaay ve Warren 1999). 2009 yılına ait Şanlıurfa kayıtları, kayalık
bir vadideki çok az suyun aktığı bir dere yatağındandır (A. Atahan
kişisel görüşme 2010).

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Üst yüzü Acem zıpzıp ına benzer ama arka kanat üzerindeki bazal benek ya çok küçüktür yada bulunmaz.
Arka kanat alt yüz zemini çok daha açık gridir ve silik beyaz benek bantları taşır.(Ahmet baytaş)

Koruma Statüsü
EN- Tehlikede

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
1999 yılında Avrupa Kırmızı Listesi uzmanları tarafından değerlendirildiğinden bu yana, türe ait bilgiler çok değişmemiştir (van Swaay ve Warren
1999). Türün dağılımında, 1999 yılında belirtilen tehditlere ve Hesselbarth ve ark. (1995) tarafından sunulan verilere dayanarak, %50-80
oranında bir azalma olduğu kabul edilmektedir. 1999’da, türe yönelik tehditler arasında tarımsal kullanımda yoğunlaşma, kimyasal kirlilik, sulama
ve Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde devam eden baraj projeleri nedeniyle arazi kamulaştırması gösterilmektedir. Tür bu nedenle Avrupa Kırmızı
Listesi 1999 yılı değerlendirmesinde Kritik olarak sınıflandırılmıştır.
1999 yılından bu yana çok az yeni kayıt vardır. Baraj projelerinin tamamlanması ve sonrasındaki sulama ve tarımda yoğunlaşma nedeniyle yaşam
alanı büyüklüğü ve kalitesi azalmaya devam etmiştir. Alt-popülasyonları hakkında ise hiçbir yeni bilgi bulunmamaktadır. Kelebeğin yayılış alanının
(YYA) çok az değiştiği (1980’den bu yana olan tüm verileri kullanarak 2,367 km2) ancak yaşam alanının (YŞA) daha da azalmış ve parçalanmış
olabileceği öngörülmektedir.
YYA ve YŞA’nın küçüklüğü, parçalanmış dağılım ve yaşam alanı büyüklüğü ve kalitesinde süregelen azalma nedenleriyle Tehlikede olarak
sınıflandırılmıştır. Komşu ülkelerdeki alt-popülasyonlar hakkında hiçbir bilgi bulunmaması nedeniyle ve tedbirlilik ilkesi dikkate alınarak, bölgesel
düzenleme yapılmamıştır.

Tehditler
1999 Avrupa Kırmızı Listesi türe yönelik tehditleri, Dicle ve Fırat
nehirleri üzerinde baraj yapımı ve bununla birlikte sulu tarıma geçiş ve
tarımda yoğunlaşma olarak belirtmektedir (van Swaay ve Warren1999).
1999 yılından bu yana, Güneydoğu Anadolu’da birçok baraj projesi
tamamlanmıştır (DSİ 2010). Bunların sonucunda, türde bir azalmanın
gerçekleşmiş olduğu düşünülmektedir. Türün günümüzde yaşadığı
alanlar, bozkırların giderek azalmasıyla daha da parçalı bir hale gelecektir.
Ancak yine de, durumun kayıtların gösterdiği kadar da korkutucu
düzeyde olmadığı tahmin edilmektedir.


Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch


Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch


Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri

Linkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/Spialia%20osthelderi.htm


Kaynak bilgisi bulunamadı
Maraş Zıpzıpı Fotografları
Maraş Zıpzıpı
01.06.2018 21:48
Türün 15. fotografı


Maraş Zıpzıpı
16.07.2012 12:25
Türün 3. fotografı


Maraş Zıpzıpı
02.09.2012 00:47
Türün 4. fotografı


Maraş Zıpzıpı
06.05.2014 09:10
Türün 7. fotografı


Maraş Zıpzıpı
05.05.2014 19:25
Türün 6. fotografı


Maraş Zıpzıpı
22.05.2018 14:32
Türün 12. fotografı


Maraş Zıpzıpı
21.01.2019 18:11
Türün 18. fotografı


Maraş Zıpzıpı
07.06.2014 11:36
Türün 10. fotografı


Maraş Zıpzıpı
09.06.2014 18:34
Türün 11. fotografı


Maraş Zıpzıpı
15.07.2012 00:27
Türün 2. fotografı


Maraş Zıpzıpı
25.10.2012 22:26
Türün 5. fotografı


Maraş Zıpzıpı
10.05.2014 16:21
Türün 8. fotografı


Maraş Zıpzıpı
23.06.2018 14:32
Türün 16. fotografı


Maraş Zıpzıpı
01.12.2010 20:09
Türün 1. fotografı


Maraş Zıpzıpı
25.06.2018 11:05
Türün 17. fotografı


Tüm Maraş Zıpzıpı Fotografları