TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
140 / Kara Melike / / Melanargia syriaca Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Satyridae / Kara Melike / / Melanargia syriaca
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
6 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Kara Melike
Tür Yetkilisi
Tür Hakkında ilk derleme29.11.2010 13:31
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme28.03.2011 15:06
Güncellenme sayısı3

En İyiler
Kara Melike
Fotograf Türü Kanat Altı
22.11.2017 23:13

Kara Melike
Fotograf Türü Kanat Üstü
11.07.2019 19:05


Video

 
Sistematik
Yeni tür listesinin ilk taslağının hazırlanmasından sonra da taksonomi
değişmeye devam etmiştir. Ağustos 2009’da Nazari ve ark. (2009)
melikelerin (Melanargia spp.) moleküler sistematiği ve filogenisi ile ilgili
bir makale yayınlamışlardır. Bu çalışma sonucunda dört tür (M. syriaca,
M. hylata, M. grumi ve M. titea) alttür düzeyine indirilmiş ve bir alttür,
M. titea wiskotti, tür düzeyine çıkarılarak endemik bir tür olmuştur.

Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch
Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
Akdeniz kıyı şeridinden bitlis van Hakkari ye uzanan bölge...
Adana,Hatay, Osmaniye.

Dünya Dağılımı
Endemik

Yaşam Döngüsü
Mayıs - Temmuz ayları arasında uçar.Davranış
Orman içi açıklıklarda ve yol kenarlarında görülebilir.Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Büyük boyu ve oldukça siyah kanat üst yüzü ile ayrılır.


Koruma statüsü bilgisi bulunamadı
Yayınlar ve Referanslar
Ahmet Baytaş-Türkiye nin KelebekleriLinkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/MelanargiaSyriaca.htm

butterflies-moths-turkey.com/melanargia-syriaca-kara-melike,291.html
Kaynak bilgisi bulunamadı
Kara Melike Fotografları
Kara Melike
09.10.2011 20:01
Türün 7. fotografı


Kara Melike
29.11.2010 13:21
Türün 1. fotografı


Kara Melike
05.07.2017 13:04
Türün 42. fotografı


Kara Melike
08.04.2015 09:56
Türün 35. fotografı


Kara Melike
22.05.2016 22:48
Türün 39. fotografı


Kara Melike
09.05.2016 14:34
Türün 38. fotografı


Kara Melike
27.06.2014 09:21
Türün 33. fotografı


Kara Melike
26.12.2013 15:53
Türün 27. fotografı


Kara Melike
19.02.2014 11:41
Türün 28. fotografı


Kara Melike
15.03.2014 10:11
Türün 29. fotografı


Kara Melike
25.06.2014 18:31
Türün 32. fotografı


Kara Melike
27.03.2012 20:23
Türün 9. fotografı


Kara Melike
18.04.2012 17:02
Türün 10. fotografı


Kara Melike
06.02.2013 15:06
Türün 20. fotografı


Kara Melike
19.07.2017 00:24
Türün 43. fotografı


Tüm Kara Melike Fotografları