TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
101 / Kafkasya Zıpzıp Perisi / / Coenonympha symphita Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Satyridae / Kafkasya Zıpzıp Perisi / / Coenonympha symphita
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
3,8 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Kafkasya Zıpzıp Perisi
Tür Yetkilisialpigo
Tür Hakkında ilk derleme03.12.2010 00:48
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme12.05.2011 16:12
Güncellenme sayısı2

En İyiler
Kafkasya Zıpzıp Perisi
Fotograf Türü Kanat Altı
28.03.2018 17:18

Kafkasya Zıpzıp Perisi
Fotograf Türü Kanat Üstü
30.09.2017 13:45


Video

 
Sistematik
Takım: LEPIDOPTERA
Aile: NYMPHALIDAE
Bilimsel: Coenonympha symphyta
İngilizce: Lederer’s Heath
Türkçe: Kafkasya Zıpzıp Perisi

Lederer, 1870


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
Kafkasya Zıpzıp Perisi, Aşağı Kafkaslar ve Kars Platosu ile sınırlı bölgede dağılım gösteren çok yerel bir türdür (Tuzov ve ark. 1997). 1980’den bu
güne sadece Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı illerinden kaydedilmiştir. Iğdır’daki kayıtları çok daha eskidir (1976). Eldeki bilgiler, Türkiye
dışındaki dağılımının güneybatı Gürcistan’daki küçük bir alanla sınırlı olduğunu gösterir ki, bu özelliğiyle Türkiye’nin endemiğe yakın türlerinden
biridir.

Dünya Dağılımı
ENDEMİĞE YAKIN

Türkiye’nin kuzeydoğusu, Gürcistan’ın güneybatısındaki Ahıska (İng. Akhaltsikhe) ve
Türkiye sınırı arasında kalan alanlarda bulunur (Tuzov ve ark. 1997).

Yaşam Döngüsü
Temmuz başından ağustos ortasına kadar uçar

Davranış
Temmuz başından ağustos ortasına kadar uçar; nemli dağlık alanlarda
ve Aşağı Kafkaslar ile Kars Platosu’nun subalpin otlaklarında, genellikle
2.000 m üzerinde bulunan yerel bir türdür (Tuzov ve ark. 1997) .
Tırtıl besin bitkisine dair tek kaynak, tırtılların Poa annua üzerinde
başarıyla geliştiğini belirten Hesselbarth ve ark.’dır (1995).

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
arka kanat altı koyu grimsi dir.

Koruma Statüsü
NT Tehdite Yakın

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Türkiye’nin kuzeydoğusu ve Gürcistan’ın güneybatısında bulunan ve Türkiye dışındaki dağılımı çok sınırlı olan Kafkasya Zıpzıp Perisi
(Coenonympha symphyta), endemiğe yakın bir türdür. Türkiye’deki yayılış alanı (YYA) 16.892 km2 ve yaşam alanı (YŞA) 520 km2’dir. Tür,
Kuzeydoğu Anadolu’da genellikle nemli çayırlar ve subalpin meralarda sıkça görülebilir. Ancak, bu yaşam alanları neredeyse bölgedeki
bütün akarsular üzerinde planlanan küçük ölçekli hidroelektrik santrallerin (HES) tehditi altındadır. Nemli alanları tercih etmesi nedeniyle,
HES’lerin ilk başta türün yaşam alanlarına zarar vererek ani alt-popülasyon kayıplarına ve kalan alt-popülasyonların parçalanmasına yol açacağı
düşünülmektedir. İkinci aşamada ise, değiştirilen su rejimleri sebebiyle geri kalan alt-popülasyonların yavaş ama sürekli bir şekilde azalacağı
öngörülmektedir. Bu yüzden tür Tehdite Yakın olarak sınıflandırılmıştır.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri


Link bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Kafkasya Zıpzıp Perisi Fotografları
Kafkasya Zıpzıp Perisi
07.08.2017 10:22
Türün 40. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
17.02.2016 11:07
Türün 36. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
09.02.2014 16:26
Türün 26. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
10.04.2014 18:21
Türün 27. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
19.01.2015 13:24
Türün 30. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
26.12.2013 08:52
Türün 24. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
16.07.2018 11:35
Türün 47. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
18.04.2012 23:26
Türün 13. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
10.10.2018 14:01
Türün 52. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
13.08.2012 09:35
Türün 15. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
07.03.2015 09:07
Türün 31. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
02.09.2014 08:11
Türün 29. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
15.12.2011 11:36
Türün 8. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
02.08.2013 09:07
Türün 19. fotografı


Kafkasya Zıpzıp Perisi
22.04.2015 19:11
Türün 32. fotografı


Tüm Kafkasya Zıpzıp Perisi Fotografları