TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
50 / Kafkas Fistosu / / Zerynthia caucasica Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Papilionidae / Kafkas Fistosu / / Zerynthia caucasica
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Kafkas Fistosu
Tür YetkilisiQuartermaster
Tür Hakkında ilk derleme25.11.2010 09:11
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme12.05.2011 15:55
Güncellenme sayısı5

En İyiler
Kafkas Fistosu
Fotograf Türü Yumurta
24.03.2014 14:41

Kafkas Fistosu
Fotograf Türü Tırtıl
24.04.2018 20:26

Kafkas Fistosu
Fotograf Türü Kanat Altı
14.06.2017 10:55

Kafkas Fistosu
Fotograf Türü Kanat Üstü
18.04.2016 08:24


Video

 
Sistematik
Zerynthia caucasica, Lederer, 1864Genel Özellikler
Zerynthia (Allancastria) cerisy'nin bir alttürü olarak tanımlanmıştı ancak daha sonra tamamen farklı bir tür olduğu 1977 yılında Kunha tarafından belirlendi.
Türkiye Dağılımı
Genellikle Karadeniz kıyılarında yayılış gösterir.
Rize,Bolu, Sakarya,Trabzon,Giresun,Ordu ve Zonguldak kayıtları vardır.

Dünya Dağılımı
Türkiye , Gürcistan , Ermenistan ve Azerbaycan

Yaşam Döngüsü
Erkekleri orman kenarlarında ve açıklıklarında uçmayı severken dişiler Aristolochia iberica türü bitkilerin yetiştiği gölgeli kanyonları tercih ederler.

Pupaları kış uykusuna yatar.


Türkiye’deki Kafkas Fisto Kelebeği popülasyonu, batı ve ciddi şekilde
parçalanmış doğu alt-popülasyonlarından oluşur. 1999’da (van Swaay
ve Warren 1999) yapılan değerlendirmeden bu yana, batıda üç ve
doğuda en az bir yeni yerden kayıtlar gelmiştir. Erken uçan bir tür
olduğu göz önünde bulundurulduğunda, normalin altında kaydedildiği
düşünülebilir. Ancak, türe ait yeni kayıtlar, türün yayılış ve parçalı
popülasyon yapısı konusundaki genel görünümü değiştirmemiştir.
1999 Avrupa Kırmızı Listesi’nde (van Swaay ve ark.1999), yaşam
alanı kaybı nedeniyle son 25 yılda, türün Türkiye’deki dağılımınında
muhtemelen %20-50 azalma (son on yılda %20’lik bir popülasyon
düşüşüne eşdeğer) olduğu bildirilmiştir. Kafkaslar’ın diğer
bölgelerindeki durumu hakkında bilgi bulunmamaktadır.

Davranış
Karışık ve yaprak döken ormanlardaki nemli, çalılık açıklıklar ve
denizden 1.700 m’ye kadar olan nemli çayırlıklarda bulunur. Kelebek
erken dönemlerde uçmaya başlar; nisandan hazirana kadar görülür
(Hesselbarth ve ark. 1995). Türe ait en erken kayıt 7 Mart 2010
tarihinde Rize’den gelmiştir (www.kelebek-turk.com).
Tırtıllar bitki örtüsü içinde saklanır ve Aristolochia sp. ile beslenirler.
Türkiye’de şu türler besin bitkisi olarak kullanılmaktadır: Aristolochia
pontica (Bolu), Aristolochia pallida (Bolu), Aristolochia iberica (Rize) ve
Aristolochia pontica (Rize) (Hesselbarth ve ark. 1995).


Benzer türler ve ayırt etme bilgisi bulunamadı
Koruma Statüsü
VU Duyarlı

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Kafkas Fisto Kelebeği (Zerynthia caucasica) Türkiye’de nadir görülen bir türdür. Türkiye’deki alt-popülasyonu, en son 10 yıl önce yayınlanan (van
Swaay ve Warren 1999) Avrupa Kırmızı Listesi için değerlendirilmiştir. Mevcut yayılış alanı (YYA)13.625 km2’dir. Bu büyüklük önceden bilinene
göre daha geniştir ama yine de endişe verecek derecede küçüktür. Dağılımı, batı ve doğu alt-popülasyonlarına bölünmüştür. Doğudaki altpopülasyonu
ciddi derecede parçalanmıştır. 1980’den bu yana, toplam 200 km2’lik bir yaşam alanına (YŞA) sahip, 10 alanda kaydedilmiştir.
Karışık ormanlarda, nemli dağ sırtları ve orman açıklıklarında bulunan bir türdür. Yaşam alanları, son 30-35 yıldır, ormancılık ve tarımsal
faaliyetlerdeki değişikliği de içeren çeşitli tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehditler arasında en kaygı verici olan, yeni küçük ölçekli hidroelektrik
santral (HES) planları ve bunlarla ilişkili altyapı çalışmalarıdır. Bu etkinlikler sebebiyle, türün dağılım alanının batı kısmındaki orman alanlarının
çoğu olumsuz etkilenecektir. Bunun sonucunda dağılım alanındaki en bakir alanlar parçalanacaktır. Kelebek bu nedenle Duyarlı olarak
sınıflandırılmıştır.
Ciddi derecede parçalanmış dağılımı nedeniyle tehdit kategorisinde bölgesel düzenleme yapılmamıştır.


Yayınlar ve referanslar bilgisi bulunamadı
Linkler
www.ozgurdoga.net/Tturgenel.htm


Kaynak bilgisi bulunamadı
Kafkas Fistosu Fotografları
Kafkas Fistosu
22.04.2016 10:39
Türün 50. fotografı


Kafkas Fistosu
16.04.2016 18:34
Türün 45. fotografı


Kafkas Fistosu
26.04.2016 08:34
Türün 52. fotografı


Kafkas Fistosu
03.06.2017 16:59
Türün 69. fotografı


Kafkas Fistosu
15.06.2017 03:12
Türün 73. fotografı


Kafkas Fistosu
20.05.2014 09:18
Türün 28. fotografı


Kafkas Fistosu
28.03.2011 22:18
Türün 6. fotografı


Kafkas Fistosu
24.11.2010 22:18
Türün 1. fotografı


Kafkas Fistosu
04.10.2012 08:52
Türün 13. fotografı


Kafkas Fistosu
06.05.2015 20:18
Türün 34. fotografı


Kafkas Fistosu
26.04.2016 20:51
Türün 54. fotografı


Kafkas Fistosu
04.07.2011 15:01
Türün 8. fotografı


Kafkas Fistosu
30.01.2017 11:53
Türün 60. fotografı


Kafkas Fistosu
15.03.2013 11:20
Türün 14. fotografı


Kafkas Fistosu
15.02.2016 18:15
Türün 43. fotografı


Tüm Kafkas Fistosu Fotografları