TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
60 / Kafkas Azameti / / Colias caucasica Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Pieridae / Kafkas Azameti / / Colias caucasica 
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Kafkas Azameti
Tür YetkilisiTarda
Tür Hakkında ilk derleme12.05.2011 15:37
En son güncellemeyi yapan
Son güncelleme
Güncellenme sayısı1

En İyiler
Kafkas Azameti
Fotograf Türü Kanat Altı
17.08.2015 16:15

Kafkas Azameti
Fotograf Türü Kanat Üstü
02.08.2012 16:44


Video

 
Sistematik
Takım: LEPIDOPTERA
Aile: PIERIDAE
Colias caucasica
İngilizce: Caucasian Clouded Yellow
Türkçe: Kafkasya Azameti

Staudinger, 1871


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
1.569 km2’lik yayılış alanı (YYA) ve yaklaşık 180 km2’lik yaşam alanıyla (YŞA) sadece Artvin ilinde kaydedilmiştir.

Dünya Dağılımı
Batı Kafkasya’daki Ahıska Dağları’nda, Türkiye’nin kuzeydoğusunda ve Balkanlar’da
bulunur (Tuzov ve ark. 1997, van Swaay ve ark. 2009, Tshikolovets 2003).

Yaşam Döngüsü
Temmuz ortası Ağustos başı.

Davranış
1.600 m’nin üzerindeki bol çiçekli dağlık alanlarda haziran ayı
ortalarından ağustos başına kadar görülür (Baytaş 2007, Hesselbarth ve
ark. 1995). Tırtılları, özellikle baklagiller olmak üzere, Chamaecytisus
hirsutus’un da dahil olduğu pek çok tür bitki ile beslenir (Baytaş 2007).
Ilıman sıcaklıkları tercih eden kelebek, Çoruh Vadisi’ndeki sıcak
Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde ve alpin kuşakta bulunmayıp,
1.600-2.500 m arasındaki irtifalarda kaydedilmiştir. Kayıtların çoğu ise
1.700-2.000 m arasından gelmektedir.
Türün Gürcistan’daki durumu ve yaşam alanı hakkında herhangi bir
bilgi yoktur.
Popülasyon Eğilimi

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Erkek bireyin kanat üst yüzü parlak kırmızımsıdır.

Koruma Statüsü
EN Tehlikede

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Kafkasya Azameti ’nin dağılımı çok sınırlıdır ve yayılış alanının doğusunda sadece Artvin’de (Kuzeydoğu Türkiye) ve Kafkasya’nın Batısında
gözlenmiştir. Türkiye’deki yayılış alanı (YYA) 1.569 km2 ve yaşam alanı (YŞA) yaklaşık 180 km2’dir. Türkiye’de yaklaşık beş yerde bulunur.
Uzmanlar bu yerlerin en az ikisinde kurulması planlanan küçük ölçekli hidroelektrik santrallerinin kelebeğin yaşam alanı kalitesinde düşüşe sebep
olacağını öngörmektedir. Ayrıca, köylerden dışarıya göç nedeniyle açık ormanlık alanlardaki geleneksel hayvancılığın terk edilmesi de bir tehdit
olarak kaydedilmiştir. Bu yüzden tür Tehlikede olarak sınıflandırılmıştır.
Komşu ülkelerdeki popülasyonu ve dağılımına yönelik bilgi eksikliği nedeniyle tehdit kategorisinde bölgesel düzenleme yapılmamıştır.

Tehditler
Kafkasya Azameti sadece Artvin’de bulunur ki, bu ilde 58 tane küçük
ölçekli hidroelektrik santralinin (HES) inşaatı planlanmaktadır
(Akpınar ve ark. 2009). Muluk ve ark. (2009) Barhal Vadisi’ndeki
(Yusufeli) HES’in detaylarını ve doğaya etkilerini detaylı bir şekilde
raporlandırmışlardır. Barhal Vadisi, kelebeğin Türkiye’deki dağılımının
yaklaşık yarısını kapsamakta olup, Muluk ve ark.’nın (2009) haritalarına
göre kelebek tarafından kullanılan irtifa aralığı, HES için belirlenmiş
olan alanlarla çakışmaktadır. Özellikle de bu bölgedeki iki önemli
HES’den “Merhas Regülatörleri ve HES” ile “Tekkale HES”lerinin
kelebeğin habitatına oldukça çok zarar vereceği düşünülmektedir. İlki,
Altıparmak Çayı’nın güzergahını Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırından
(yükseklik 2.150 m) başlayarak 4.5 km değiştirip, daha sonra borularla
daha aşağıdaki Damla Regülatörleri ve HES’ine yollayacaktır. Bu,
bir çok alanı susuz bırakacak; dik yamaçlara açılan yeni yollar da
(yapılaşma ve bakım amacıyla) geniş bir alanda yaşam alanının yok
olmasıyla sonuçlanıp kelebeğin popülasyonlarını parçalayacaktır. Tekkale
Regülatorü ve HES’inin de benzer etkilere yol açacağı düşünülmektedir.
Açık ormanlık alanlardaki geleneksel hayvancılığın terk edilmesi tırtıl
besin bitkisi için bir tehdittir.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri


Link bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Kafkas Azameti Fotografları
Kafkas Azameti
26.07.2011 21:16
Türün 1. fotografı


Kafkas Azameti
08.09.2012 00:31
Türün 5. fotografı


Kafkas Azameti
24.12.2011 01:31
Türün 3. fotografı


Kafkas Azameti
16.01.2013 17:00
Türün 6. fotografı


Kafkas Azameti
12.06.2019 11:38
Türün 8. fotografı