TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
190 / Güzel Amannisa / / Melitaea aurelia Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Nymphalidae / Güzel Amannisa / / Melitaea aurelia
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
3,5 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Güzel Amannisa
Tür Yetkilisi
Tür Hakkında ilk derleme13.12.2010 12:26
En son güncellemeyi yapankertezel
Son güncelleme13.08.2015 14:25
Güncellenme sayısı3

En İyiler
Güzel Amannisa
Fotograf Türü Kanat Altı
30.07.2012 15:52

Güzel Amannisa
Fotograf Türü Kanat Üstü
15.10.2014 09:32


Video

 
Sistematik
INSECTA-
LEPIDOPTERA-
NymphalIdae
Güzel Amannisa
Mellicta (Melitaea) aurelia
Nickerl's Fritillary

(Nickerl,1850)


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
1980’den bu yana Artvin, Ardahan, Erzurum ve Iğdır illerindeki 10 alandan kaydedilmiştir. Yayılış alanı 22.571 km2’dir, ancak yaşam alanı, her
100 km2 için yapılan 20 km2’lik ölçek düzenlemesi ile 200 km2 olarak belirlenmiştir.

Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yaşar.

Ali DEMİRSOY Listesi:
M. aurelia ciscaucasica Rjabov, 1926: Amasya, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Ardahan, Iğdır

Gözlendiği Diğer İller: Kırklareli


Dünya Dağılımı
Fransa’nın batısı ve Avrupa’nın güneyinden, Kafkasya ve Kuzey Kazakistan boyunca
Karadeniz’in kuzeyinde bir bantta Tien-Şan ve Batı Sibirya’ya kadar uzanır (Tuzov ve
ark. 2000, Kudrna 2002). Türkiye bu hattın güney sınırındadır.

Yaşam Döngüsü
Haziran - Temmuz aylarında uçar.

Davranış
1.300-2.500 m’deki meşe-çam karışık veya sadece çam ağaçlarından
oluşan ormanlardaki açıklıklarda, çoğunukla da ılık-kurak, kalkerli,
yılda bir kere biçilen ya da yoğun otlatmanın olduğu subalpin veya
alpin çayırlıklarda bulunur.
Hızlı uçan bir kelebek olup, Papatyagiller (Compositae) ailesinden
bitkilerin balözünü tercih eder. Yerleşik bir tür olmasına rağmen,
benzer ve daha yaygın olan Amannisa’dan (Melitaea athalia) daha
geniş bir alanda gezer. Türkiye’de tırtılın hangi bitkilerle beslendiği
teyit edilmemesine rağmen başka ülkelerde Scrophulariaceae sp.,
Melampyrum sp., Veronica sp., Digitalis sp. ve Plantago sp. gibi çeşitli
bitki türleri kaydedilmiştir. Plantago sp. en sık kullandığı besin
bitkisidir. Dişi, yumurtalarını kümeler halinde bu bitkinin yapraklarına
bırakılır. Tırtıllar kışı bir arada bir ağ içinde geçirir. Tür yılda bir nesil
verir (Hesselbarth ve ark. 1995).

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Üst kanatlarındaki siyah çizgiler birleşerek belirgin turuncu noktaların oluşmasını sağlar. Bu da ayırt edilmelerinde kolaylık sağlar.
Diğer Amannisalara göre oldukça küçüktür.
Kanat altı kenar bandı sarımsı turuncudur.

www.trakel.org/pdf/39088.pdf

Koruma Statüsü
NT- Tehdite Yakın

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Güzel Amannisa (Melitaea aurelia), küçük yaşam alanı (200 km2) olan ve Türkiye’nin kuzeydoğusunda bulunan yerel bir türdür. Hem tarımda
yoğunlaşma hem de tarımın terk edilmesi, kelebeğin tercih ettiği yarı-doğal çayırları olumsuz etkilemekte, bundan dolayı da yaşam kalitesinde
azalma olduğunu düşündürmektedir. Tarımda olan bu değişimler, türün Avrupa’daki dağılım veya popülasyon büyüklüğünde %30’dan
fazla azalmayla sonuçlanmıştır. Uzmanlar, Türkiye’de de benzer oranda azalma olacağını öngörmektedir. Bu nedenle Tehdite Yakın olarak
sınıflandırılmıştır.
Transkafkasya’daki alt-popülasyonu üzerindeki tehditler, Türkiye’yle olan ilişkisi ve gen alışverişi konusundaki bilgi yetersizlikleri sebepleriyle
tehdit kategorisinde bölgesel düzenleme yapılmamıştır.

Tehditler
Özellikle yarı-doğal çayırların yönetimindeki değişiklikler nedeniyle
tehdit altındadır. Hem tarımın yoğunlaşması (örneğin aşırı otlatma)
hem tarımın terk edilmesi kelebek üzerinde olumsuz bir etkiye sahip
olabilir (van Swaay ve ark. 2009g). Türkiye’nin kuzeydoğusunda bu iki
tehdit de bulunmaktadır. Erzurum Palandöken’de aşırı otlatma yaygın bir
sorunken, Artvin’de tarımın terk edilmesi daha önemli bir sorundur.
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch


Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri

Linkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/Mellicta%20aurelia.htm


Kaynak bilgisi bulunamadı
Güzel Amannisa Fotografları
Güzel Amannisa
26.07.2016 11:25

Güzel Amannisa
25.07.2017 00:03
Türün 23. fotografı


Güzel Amannisa
11.02.2014 21:52
Türün 13. fotografı


Güzel Amannisa
30.06.2014 13:37
Türün 15. fotografı


Güzel Amannisa
27.10.2014 00:24
Türün 18. fotografı


Güzel Amannisa
26.01.2015 14:37
Türün 20. fotografı


Güzel Amannisa
01.08.2017 13:13
Türün 24. fotografı


Güzel Amannisa
28.11.2012 08:46
Türün 9. fotografı


Güzel Amannisa
26.12.2011 13:18
Türün 4. fotografı


Güzel Amannisa
08.08.2012 21:13
Türün 6. fotografı


Güzel Amannisa
28.01.2013 18:05
Türün 10. fotografı


Güzel Amannisa
20.12.2010 21:22
Türün 2. fotografı


Güzel Amannisa
23.01.2014 00:30
Türün 12. fotografı


Güzel Amannisa
07.11.2014 10:53
Türün 19. fotografı


Güzel Amannisa
11.08.2014 22:11
Türün 16. fotografı


Tüm Güzel Amannisa Fotografları