TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
253 / Esmer Korubeni / / Phengaris nausithous Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Esmer Korubeni / / Phengaris nausithous
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
3,5 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Esmer Korubeni
Tür YetkilisiOzgur70
Tür Hakkında ilk derleme30.11.2010 22:12
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme12.05.2011 15:43
Güncellenme sayısı2

En İyiler
fullHD
Esmer Korubeni
Fotograf Türü Kanat Altı
07.01.2016 14:38

Esmer Korubeni
Fotograf Türü Kanat Üstü
15.04.2014 21:28


Video

 
Sistematik
Takım: LEPIDOPTERA
Aile: LYCAENIDAE
(Bergsträsser, 1779)
Bilimsel: Maculinea nausithous, Glaucopsyche nausithous
İngilizce: Dusky Large Blue
Türkçe: Esmer Korubeni

Genel Özellikler
Tüm Maculinea taksonları için Phengaris sinoniminin kullanılması
önerisine rağmen, Maculinea isminin Phengaris’e önceliği konusunda
Uluslararası Zoolojik İsimlendirme Komisyonu’na 2010 ortasında
bir itiraz gönderilmiş ve Zoolojik İsimler Bülteni’nde yayınlanmıştır
(Balletto ve ark. 2010). Bu konudaki karar beklenmektedir.

Türkiye Dağılımı
Sadece Kuzeydoğu Anadolu’da, küçük parçalanmış popülasyonlar halinde kaydedilmiştir.

Dünya Dağılımı
Batı Avrupa’dan Orta Sibirya’ya kadar bulunur (Tuzov ve ark. 2000). Kafkasya ve
Türkiye’deki popülasyonlar, kuzey ve batıdaki ana dağılım alanından geniş ölçüde
ayrıdır (Tshikolovets 2003).

Yaşam Döngüsü
(Yarı) doğal alanlarla sınırlı yerel bir türdür (van Swaay ve ark.
2009). Türkiye’deki alt-popülasyonları parçalanmış olarak kabul
edilmektedir. Uygun yaşam alanları küçük ve izoledir, kaydedilmiş en
uzun göç mesafesi beş km (Binzenhöfer ve Settele 2000) olduğundan
ilişkili oldukları düşünülmemektedir. Türün hareket mesafesi 500 m’yi
nadiren geçmektedir (van Langevelde ve Wynhoff 2009). Bu nedenle,
Gürcistan’daki en yakın popülasyonlar arasındaki birey değişimi
belirsizdir. Küçük ve izole uygun kelebek alanlarına kelebeklerin
ulaşması ve kolonize etme olasılığı düşüktür (Nowicki ve ark.
2007). Bununla birlikte, bu türün çok küçük popülasyonlarının belirli
bir süre hayatta kalabileceği bilinen bir gerçektir (Wynhoff 2001).
Avrupa’da, bölgesel Avrupa Kırmızı Listesi’nde Tehdite Yakın olarak
sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmanın gerekçeleri, türün Romanya,
Hollanda ve Ukrayna’daki dağılımı ya da popülasyon büyüklüğünün %
30’dan fazla hızlı bir azalmayla karşı karşıya olması, ayrıca Avusturya,
Fransa, Almanya, Macaristan, Slovenya ve İsviçre’de % 6-30 arasında
azalma gözlenmesidir (van Swaay ve ark. 2009g). Türkiye için hiç bir
izleme verisi olmamasına rağmen, yaşam alanı yönetiminde halihazırda
gözlemlenen değişiklikler ve tehditlerin benzerliği sebebiyle Avrupa’da
gözlenen azalmaTürkiye’de de meydana geliyor olabilir.

Davranış
Esmer Korubeni, nemli ve besin açısından kısmen zengin çayırlar ile
tırtıl besin bitkisi Sanguisorba officinalis’in yetiştiği bitki örtüsünde
bulunur. Genellikle, yetişkin bireyler için de başlıca balözü kaynağı
olan tırtıl besin bitkisinin üzerinde ya da yakınında bulunur. Dişiler,
yumurtaları büyük bitkilerin çiçekbaşları üzerine bırakır. Her bir
çiçekbaşındaki yumurta sayısı 20’yi aşabilir ki, bu da besin rekabetini
artırır. Genellikle her çiçekbaşında en fazla üç ya da dört tırtıl larva
evresinin son aşamasına geçebilir. Tırtıllar, yaklaşık üç hafta sonra,
Myrmica cinsi karınca işçileri tarafından bir karınca yuvasına taşınmak
üzere çiçekbaşlarından yere düşerler. Yuvadaki karınca larvaları ve
işçi karıncaların midelerinden çıkarttıkları besin topaklarıyla (İng.
regiturbation) beslenir; kış uykusuna yatar ve ertesi yazın başında
pupa dönemine girer. Kozadan çıkar çıkmaz yuvayı terk eder.
Esmer Korubeni, Myrmica cinsi karıncalara bağımlı olan maviler
arasında en özelleşmiş olan türlerden biridir. Dağılım alanında
sadece bir karınca türüne adapte olmuştur. Avrupa’daki çoğu alanda
ana ve çoğu zaman tek karınca Myrmica rubra olsa da, dağılımının
uçlarındaki alanlarda bulunan bazı popülasyonlar çok nadir de olsa
Myrmica scabrinodis’e adapte olmuştur (Tartally ve ark. 2008, Settele
ve ark. 2008). Türkiye’deki kelebeklerin konakçı Myrmica türü
bilinmemektedir. Kelebek, temmuz ortasından ağustos ortasına kadar
genellikle yılda bir nesil verir (Hesselbarth ve ark.1995). Ancak, karınca
yuvasındaki tırtılların gelişimleri iki yılı da bulabilir (Witek ve ark.
2006).

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Kanat üst yüzü büyük korubeni ye benzesede ön kanattaki benekler daha küçük ve daha az belirgindir.
Her iki kanadında alt yüzü koyu tarçın rengidir. ( Ahmet Baytaş )

Koruma Statüsü
EN Tehlikede

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Esmer Korubeni’nin (Phengaris nausithous) Kafkasya ve Türkiye’deki alt-popülasyonları, ana dağılım alanlarından geniş ölçüde ayrıdır. Türkiye’deki
yayılış alanı (YYA) geniş (27.989 km2) olsa da, uygun yaşam alanı küçük ve izole olduğundan yaşam alanının 68 km2 olduğu tahmin
edilmektedir. Sınırlı bir yaşam alanına sahip olduğu ve görece yerleşik bir tür olduğu için doğal olarak parçalanmış bir türdür. Avrupa’daki
alt-popülasyonunda, özellikle tarımsal gelişmeler nedeniyle son 10 yılda % 30’dan fazla azalma olduğu kaydedilmiştir (van Swaay ve ark.
2009g). Türkiye’de kelebeğe yönelik tehditler benzer olduğundan Türkiye’de de bir azalma öngörülmekte ama izleme verisi olmadan teyit edilmesi
mümkün görünmemektedir. Türkiye’nin kuzeydoğusunda tarımın mekanikleşmesi/yoğunlaşması ya da bunun tersine terk edilmesi eğilimi vardır.
Her ikisinin de kelebek üzerine uzun dönemli olumsuz etkileri olacağı ve nihayetinde yerel ölçekte yok olma yaşanabileceği öngörülmektedir.
Bu yüzden tür Tehlikede olarak sınıflandırılmıştır.

Tehditler
Tırtılının besin bitkisinin yetiştiği meraların yönetimi çok önemlidir.
Bu meralar genellikle ot kesimi için kullanılmakta olup, tırtılların
çiçekbaşlarındaki gelişimlerini tamamlayabilmesi için, bazı alanların daha
geç kesilmesi ya da bir yıl için kesilmeden bırakılması önerilmektedir.
Ayrıca, küçük bloklar halinde tırpanla yapılan geleneksel kesim en
iyi seçenektir. Kelebeğin yaşadığı bilinen Artvin, Kılıçkaya’da 2009
temmuz-ağustos ortasında traktörle geniş alanlarda yapılan ot kesimi
gözlemlenmiştir. Bu tür makineleşmiş ot kesiminin, yaşam alanındaki
yapısal çeşitliliği yok ettiği, tırtıllar bitkinin üzerindeyken besin bitkisi
biçildiği için tırtıllara zarar verdiği ve kelebekler için yaşamsal olan geniş
karınca yuvalarına hasar verdiği bilinmektedir. Kılıçkaya’da tarımın
mekanikleşmesi, mera alanlarının uçlarında kelebek için sığınak özelliği
taşıyan yaşam alanlarının drenajını ve sürülmesini de kolaylaştırmıştır. Ot
biçiminin durması, kelebek için iyi bir çözüm gibi dursa da, kelebeğin
var olması için bu insan etkinliği de gereklidir. Meraların terk edilmesi,
başlangıçta kelebeğin popülasyon yoğunluğunda artışa olanak sağlasa da,
uzun dönemde bir sorundur (van Swaay ve ark. 2009g). Bu alanlar 10-20
yıl içinde yerlerini ormana bırakmaya başladıkça popülasyon içerisindeki
birey sayısı giderek azalır ve ormanın yaşam alanlarını kaplaması ile,
kelebekler o bölgede yok olurlar.
Esmer Korubeni’nin dağılımı iklim değişkenleriyle çok iyi
açıklanmaktadır, bu sebeple iklimde gerçekleşecek ani bir değişiklik
kelebeği ciddi şekilde etkileyebilir (Settele ve ark. 2008c). Türkiye’deki
alt-popülasyonları dünyadaki yayılış alanının en güneyindedir.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri


Link bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Esmer Korubeni Fotografları
Esmer Korubeni
13.08.2012 15:32
Türün 11. fotografı


Esmer Korubeni
01.09.2014 14:35
Türün 33. fotografı


Esmer Korubeni
21.02.2016 10:39
Türün 42. fotografı


Esmer Korubeni
17.09.2014 08:28
Türün 34. fotografı


Esmer Korubeni
13.08.2017 23:38
Türün 47. fotografı


Esmer Korubeni
28.07.2012 19:23
Türün 9. fotografı


Esmer Korubeni
25.11.2013 20:37
Türün 22. fotografı


Esmer Korubeni
21.12.2013 20:53
Türün 24. fotografı


Esmer Korubeni
28.08.2012 20:20
Türün 12. fotografı


Esmer Korubeni
20.03.2014 12:13
Türün 28. fotografı


Esmer Korubeni
15.02.2017 19:39
Türün 44. fotografı


Esmer Korubeni
29.07.2017 13:01
Türün 45. fotografı


Esmer Korubeni
10.05.2014 00:35
Türün 30. fotografı


Esmer Korubeni
26.01.2015 11:19
Türün 37. fotografı


Esmer Korubeni
16.08.2011 15:23
Türün 6. fotografı


Tüm Esmer Korubeni Fotografları