TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
133 / Büyük Esmer / / Maniola megala Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Satyridae / Büyük Esmer / / Maniola megala
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Büyük Esmer
Tür Yetkilisicenkzeynep
Tür Hakkında ilk derleme02.02.2011 10:47
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme12.05.2011 20:46
Güncellenme sayısı3

En İyiler
Büyük Esmer
Fotograf Türü Kanat Altı
12.08.2017 22:32

Büyük Esmer
Fotograf Türü Kanat Üstü
28.01.2019 18:37


Video

 
Sistematik
INSECTA-
LEPIDOPTERA-
SATYRIDAE
Büyük Esmer
Maniola megala (Oberthür,1909)
Larger Meadown Brown


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
İzmir'den Hatay'a kadar olan sahil şeridinde yaşar.

Ali DEMİRSOY Listesi: Adana, Antalya, Hatay, İçel, İzmir, Maraş, Muğla.


Dünya Dağılımı
Yunanistan

Yaşam Döngüsü
Mayıs Eylül ayları arasında uçar.

Davranış
Çam ormanlarının içinde veya yakınındaki orman içi açıklıklarda bitki örtüsünün zengin olduğu bölgelerde bulunur.

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
JURTINA _ TELMESSIA _ MEGALA

Bol bulunmaları nedeniyle üzerlerinde çok durulmamasına karşın Maniola ailesinin fertlerini birbirlerinden ayırmak oldukça zordur..

Şu ya da bu belirteç öne sürüldüğünde, uzmanlarça onaylanmış bir kuru örnek fotoğrafı ile belirteç iddiası kolayca çürütülebilir, çünkü bu türler aynı zamanda varyanta çok açıktır. Kanat alt yüzünde küçücük iki beneği olan bir megala, 5 hatta 6 tane iri beneği olan bir jurtina görebilirsiniz. Bir birey hakkında daha doğru bir sonuca varabilmek için kanat altı ve kanat üstünü birlikte değerlendirmek, karşılaştırırken de dişi ise dişi, erkekse erkek ile karşılaştırmak gerekir.

ERKEK KANAT ÜSTÜ :

-Ön kanatta jurtinanın turuncusu çok azdır. Orta-dış bölgede, göz beneğinin altında belli belirsiz bir miktar turuncu olabilir.
-Megalada hiç turuncu olmayabileceği gibi yine orta-dış bölgede ama jurtinadan daha belirgin bir turuncu alan görülebilir.
-Telmessia erkeğinde de hiç turuncu olmayabileceği gibi ikisinden farklı olarak belirgin, hatta orta bölgeye taşan bir turuncu bölge olabilir. Gözbeneğinin etrafındaki turuncu halka diğerlerine göre daha belirgindir.

DİŞİ KANAT ÜSTÜ :

-Jurtinada zemin rengi ile turuncu bölgeler arasındaki kontrast diğerlerine göre daha azdır, turunculuk diskal bölgenin tamamına yayılabilir. Göz beneği çok büyük olmaz. Arka kanatta diskal bölgeyi sınırlayan çizginin dış kısmında az miktarda turunculuk olabileceği gibi hiç de olmayabilir.
-Megalada kontrast daha fazladır, Gözbeneği diğerlerine göre daha iri, çoğunlukla çift beyaz noktalıdır. Arka kanattaki turunculuk jurtinada olduğu gibi sınırlıdır.
-Telmessiada da turunculuk ön kanatta tüm diskal bölgeye yayılabilir, göz beneği iricedir, arka kanattaki turunculuk diğerlerindeki gibi olabileceği gibi farklı olarak daha geniş bir alana yayılabilir.

ERKEK KANAT ALTI

-Arka kanatta hiç benek olmayabileceği gibi 5-6 taneye kadar çıkabilir. Gözbenekleri genellikle kördür. Arka kanat diskal bölgeyi sınırlayan zayıf bir çizgi olabilir ya da hiç yoktur.
-Megala jurtinaya çok benzer, benek sayısı 2-5 arasında olabilir, Diskal bölgeyi sınırlayanince çizgi çok silik de olsa genellikle görülür. Bazı bireylerde kenar alt bölge aynı dişilerde olduğu gibi kanadın geneline göre daha koyudur.
-Telmessiada kelebeğin küçüklüğüne bağlı olarak turuncu bölgenin kanat kenarındaki koyu bölge ile olan sınırı daha oval görünür. Arka kanatta benekler ya yoktur ya da küçük ve eksiktir. Diskal bölgeyi sınırlayan çizgi zayıf da olsa genellikle görülür.

DİŞİ KANAT ALTI

-Jurtinada turuncu bölgenin genel zemin rengiyle kontrastı diğer türlere özellikle megalaya göre daha zayıftır. Arka kanatta genellikle benek yoktur ya da özellikle s2 ve s5 tekiler olmak üzere bir-iki benek olabilir. Orta-dıs bölgede kanadın genelinden daha açık renkte bir bant vardır. Bu bandın rengi tekdüzedir Ön kanat gözbenekleri diğerlerine göre daha küçüktür.
-Megalada turuncu bölge ile zemin rengi kon trastı diğerlerine göre daha fazladır. Arka kanat jurtina gibidir fakat orta-dış bant daha alacalıdır, daha beyaz tonlar içerir ve kontrastı daha fazladır.
-Telmessiada arka kanat orta dış bandının kontrastı içten dışa doğru azalır. Diskal bölgeye bitişik kısmında sarı lekeler var gibi görülür, kanat alt bölgeye doğru kontrast iyice azalır.

GENEL :

-Megalanın arka kanat kenarları diğerlerine göre daha fistoludur.
-Megala genel olarak en büyükleri, telmessia ise en küçükleridir.
-Telmessianın apeksi daha yuvarlaktır.

HALİCARNASSUS :

Ülkemizdeki maniolalardan biri olan halicarnassus'un sadece Bordum'dan kaydı vardır. Telmessiaya benzer, stigması daha büyüktür, arka kanat daha fistoludur, gözbeneğinin etrafındaki turuncu halka daha incedir.

Kolay teşhis için :


www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl47@d&idx=3305

Koruma Statüsü
LC - düşük riskli

Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Yayınlar ve Referanslar
Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri

Linkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/ManiolaMegala.htm

www.butterflies-moths-turkey.com/maniola-megala-buyuk-esmer,371.html


Kaynak bilgisi bulunamadı
Büyük Esmer Fotografları
Büyük Esmer
04.10.2017 21:54
Türün 8. fotografı


Büyük Esmer
07.06.2017 09:01
Türün 6. fotografı


Büyük Esmer
21.02.2012 10:40
Türün 3. fotografı


Büyük Esmer
22.05.2016 21:49
Türün 4. fotografı


Büyük Esmer
31.05.2011 22:45
Türün 2. fotografı


Büyük Esmer
02.02.2011 07:50
Türün 1. fotografı