364 / Büyük Benekli Sevbeni / / Satyrium hyrcanicum Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Büyük Benekli Sevbeni / / Satyrium hyrcanicum
 
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Büyük Benekli Sevbeni
Tür Yetkilisiaztelektronik
Tür Hakkında ilk derleme29.04.2011 20:44
En son güncellemeyi yapanBlackdaddy
Son güncelleme07.06.2014 20:02
Güncellenme sayısı4

En İyiler

Video

 
Sistematik
Animalia/Arthropoda/Insecta/Lepidoptera/Lycaenidae/Satyrium/S. Hyrcanicum

Alt türler:
S. hyrcanicum cyri (Nekrutenko. 1978)

Türkiye’de sadece endemik alttürü S. h. cyri bulunur (Hesselbarth ve ark.1995).

Genel Özellikler
Kurak, çalılık yamaçlarda yaşarlar.

Küçük Benekli Sevbeni'ye çok benzer, ama arka kanadın ön kenarında iki disksel benekle aynı hizada duran beyaz halkalı bir siyah beneği daha bulunur.

Türkiye Dağılımı
Türün hem Türkiye’de hem de İran’da çok kısıtlı bir dağılımı vardır (Hesselbarth ve ark.1995, Nazari 2003). Türkiye’de dört ilde dokuz alandan kaydedilmiştir. İllerdeki son kayıt tarihleri şöyledir: Kars 1999, Artvin 1993, Bayburt 1988 ve Iğdır 1901. 1988’den bu yana Bayburt’tan kaydı
bulunmamaktadır.

Türkiye’de bu türün üç ayrı alt-popülasyonu vardır ve her biri baraj ve/veya küçük ölçekteki hidroelektrik santraller (HES) sebebiyle tehdit altındadır. Çoruh Nehri Vadisi’nde bulunan Artvin altpopülasyonu, Yusufeli Barajı ve bağlantılı altyapı inşaatından geniş ölçüde etkilenecektir. Kars’ta, Aras Nehri Vadisi boyunca bulunan alt-popülasyonu üç farklı barajdan (Karakurt, Denizgölü ve Kuloğlu barajları, Eken ve ark.2004) etkilenecektir, ancak bu barajların hangi tarihlerde inşaa edileceğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bayburt’ta ise, dört tane küçük ölçekli HES projesinin yapımı planlanmaktadır. Tüm bu projeler tamamlandığında popülasyon büyüklüğünde % 50’den fazla bir azalma gerçekleşeceği beklenmektedir.

1980 sonrası Türkiye Yayılış Alanı (YYA) 10.848 km2
1980 sonrası Türkiye Yaşam Alanı (YŞA) 600 km2

Dünya Dağılımı
Türkiye, Transkafkasya ve İran’dan Afganistan’a kadar bir dağılım gösterir (Tuzov ve ark. 2000).

Yaşam Döngüsü
Bu kelebek temmuz ortasından ağustos ortasına kadar 900-2.000 m arasındaki kurak, çalılık yamaçlarda, Crataegus ve Prunus çalılarının çevresinde bulunabilir. Dişiler tırtılın besin bitkisi, Atraphaxis billardieri, çalılarının içinde kalmayı tercih ederler (Hesselbarth ve ark.1995). Tırtıl dönemi bilinmemektedir.

Davranış
Tırtılların beslendiği bitkiler Atraphaxis billardieri grubundandır.

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Küçük Benekli Sevbeni'ye( S. ledereri) çok benzer ancak arka kanadın ön kenarında disksel benekle aynı hizada bulunan beyaz halkalı bir siyah beneği daha bulunur.

Ayrıca, arka kanadın ön kenarından saymaya başlarsak, orta dış bandındaki ilk iki siyah benek, diğer beneklerle aynı sıradadır. Küçük Benekli sevbeni'de bu benekler kanadın iç kısmına doğru kaymışlardır.

Koruma Statüsü
Büyük Benekli Sevbeni (Satyrium hyrcanicum) Türkiye’den Afganistan’a kadar yayılış gösteren nadir bir türdür (Tuzov ve ark. 2000). Türkiye’deki yayılış alanı (YYA) geniştir (10.848 km2), ancak popülasyonu parçalıdır, yaşam alanı sadece yaklaşık 600 km2’dir. Artvin, Kars ve Bayburt’taki üç alt-popülasyonunun tümü büyük barajlar veya küçük ölçekli hidroelektrik santraller ve bağlantılı altyapı sebepleriyle tehdit altındadır. Tüm bu projeler tamamlandığında popülasyonda % 50’den fazla bir azalma olacağı beklenmektedir. Bu yüzden tür Tehlikede olarak sınıflandırılmıştır.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı
Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri

Linkler
eski.dkm.org.tr/docs/Kirmizi_liste_pdf/TurkiyedekiKelebeklerinKirmiziKitabi.pdfKaynak bilgisi bulunamadı
Büyük Benekli Sevbeni Fotografları