TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
225 / Akdeniz Şeytancığı / Levantine Silver-line / Cigaritis cilissa Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Akdeniz Şeytancığı / Levantine Silver-line / Cigaritis cilissa
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
2,5 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Akdeniz Şeytancığı
Tür Yetkilisibenimpencerem
Tür Hakkında ilk derleme27.11.2010 00:33
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme04.03.2011 16:29
Güncellenme sayısı2

En İyiler
Akdeniz Şeytancığı
Fotograf Türü Kanat Altı
05.12.2012 06:34

Akdeniz Şeytancığı
Fotograf Türü Kanat Üstü
08.12.2011 19:06


Video

 
Sistematik
INSECTA-
LEPIDOPTERA-
LYCAENIDAE
Akdeniz Şeytancığı
Cigaritis cilissa
Apharitis cilissa
Levantine Silver-line, Lesser Leopard Butterfly

Lederer,1861

Genel Özellikler
Deniz seviyesinden itibaren, 1.800 m yüksekliğe kadar çıkan
meşeliklerde, kayalık yarlarda ve taşlık dağ yamaçlarında nisan
sonundan temmuz ortasına kadar uçar (Hesselbarth ve ark.1995,
Baytaş 2007). Yaşam döngüsünün büyük kısmında Crematogaster cinsi
karıncalara bağımlıdır; gelişimini tamamlamak için bu karıncaların
yuvalarını kullanır. Karıncalara olan bu bağımlılığı kelebeği doğadaki
değişimlere karşı çok hassas kılar.
İsrail’de Galilee Dağları’nda ve İsrail’in merkezinde bulunan kumulluk
alanlardan birinde bulunur.

Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. WelchTürkiye Dağılımı
Adana, Bingöl, Erzincan, Gaziantep, Hakkari, Hatay, içel, Malatya Maraş, Tunceli, Urfa

Akdeniz Şeytancığı, 1980’den bu yana sadece dokuz bölgeden kaydedilmiş, nadir görülen ama Türkiye’nin güneydoğusunda geniş bir alana
yayılmış bir türdür. Türe ait son kayıtlar, 2009 yılında Şanlıurfa ve Hatay illerindendir. Kolaylıkla gözden kaçabilecek olan bir türdür. Bu nedenle,
yaşam alanının (YŞA) 36 km2’den büyük olabileceği tahmin edilse de, 500 km2’yi de geçmeyeceği düşünülmektedir.

Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Dünya Dağılımı
Türkiye’nin güneyinde ve doğusunda, muhtemelen Lübnan’ın güneyinde, İsrail’de,
İran’da ve Irak’ın kuzeydoğusunda bulunur (Larsen baskıda, Nazari 2003, Hesselbarth
ve ark. 1995).

Yaşam Döngüsü
Deniz seviyesinden itibaren, 1.800 m yüksekliğe kadar çıkan
meşeliklerde, kayalık yarlarda ve taşlık dağ yamaçlarında nisan
sonundan temmuz ortasına kadar uçar (Hesselbarth ve ark.1995,
Baytaş 2007). Yaşam döngüsünün büyük kısmında Crematogaster cinsi
karıncalara bağımlıdır; gelişimini tamamlamak için bu karıncaların
yuvalarını kullanır. Karıncalara olan bu bağımlılığı kelebeği doğadaki
değişimlere karşı çok hassas kılar.
İsrail’de Galilee Dağları’nda ve İsrail’in merkezinde bulunan kumulluk
alanlardan birinde bulunur.

Davranış
Deniz seviyesinden itibaren, 1.800 m yüksekliğe kadar çıkan
meşeliklerde, kayalık yarlarda ve taşlık dağ yamaçlarında nisan
sonundan temmuz ortasına kadar uçar (Hesselbarth ve ark.1995,
Baytaş 2007). Yaşam döngüsünün büyük kısmında Crematogaster cinsi
karıncalara bağımlıdır; gelişimini tamamlamak için bu karıncaların
yuvalarını kullanır. Karıncalara olan bu bağımlılığı kelebeği doğadaki
değişimlere karşı çok hassas kılar.
İsrail’de Galilee Dağları’nda ve İsrail’in merkezinde bulunan kumulluk
alanlardan birinde bulunur.

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Büyük şeytancığa çok benzer ancak bariz küçüktür...

Koruma Statüsü
EN- TEHLİKEDE
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Akdeniz Şeytancığı kurak yaşam alanlarında bulunur. Küresel dağılım alanının tümünde nadir ve yerel bir tür olarak tanımlanmıştır. Türkiye’de
parçalanmış bir dağılıma sahiptir ve 36 km2’lik çok küçük bir yaşam alanı vardır. Yaşam döngüsünün büyük kısmında karıncalara bağımlıdır, bu da
türü doğadaki değişimlere karşı çok hassas yapar. En bilinen ve yaygın tehdit Türkiye’nin güneyinde geniş ölçekte süregelen tarımda yoğunlaşma
ve değişim; büyük barajların yapılmasıyla suya alışık olmayan kurak bölgelerin aşırı sulanması, geniş alanların tarıma ayrılması ve zirai ilaçların
kullanımıdır. Bu nedenlerle tür, Tehlikede olarak sınıflandırılmıştır.

Popülasyon
Akdeniz Şeytancığı Türkiye’de parçalanmış bir dağılıma sahiptir.
Tür, sadece Türkiye’de değil (Hesselbarth ve ark. 1995), Lübnan’ın
güneyinde ve İsrail’de de (Larsen baskıda) nadir ve yerel olarak
tanımlanmıştır. İran’da seyrek dağılıma sahip olduğu belirtilmiştir
(Nazari 2003). İsrail’de ülkenin korunan 14 türünden biri olarak
listelenmiştir.
Türkiye’deki popülasyon eğilimi bilinmemektedir. Ancak, kurak
yaşam alanlarını tercih etmesi ve tarımda yoğunlaşma ve değişim;
büyük barajların yapılmasıyla suya alışık olmayan kurak bölgelerin
aşırı sulanması, geniş alanların tarıma ayrılması ve zirai ilaçların
kullanımı nedenleriyle özellikle Güneydoğu Anadolu’da azaldığı tahmin
edilmektedir.
Tehditler
Tarımdaki değişme ve yoğunlaşma bilinen en yaygın tehdittir. Bu tehdit,
büyük baraj projelerini takiben sulamanın artması ve arazi kullanımında
yoğunlaşma, çok kurak kabul edilen yeni alanların tarıma açılması ve
zirai ilaçlarının kullanılmasını içerir.
İsrail’de, bulunduğu vadilerde elma ve erik bahçelerinin kurulması
nedeniyle türün dağılım alanında azalma kaydedilmiştir. Vadilerin
çoğunda tarım ilaçlarının yaygın kullanılması sebebiyle tükenmiş ve ana
popülasyonun çevresinde sadece bir avuç yetişkin birey hayatta kalmıştır.
Önerilen Koruma Eylemi
Türün bulunduğu alanların belirlenmesi ve korunması; arazi
kullanımındaki yoğunlaşmanın kontrol edilmesi için yöntemlerin
geliştirilmesi; İsrail’de yapılan türün biyolojisi ve yaşam alanı yönetimi
çalışmaları örnek alınarak türün ekolojisinin araştırılması; Tür Eylem
Planı geliştirilmesi önerilmektedir.
Seçilen Referanslar
Larsen, T. B. (baskıda) Benyamini, D. (ed.) (baskıda) Butterflies of the Middle
East. First International Congress içinde: The Tropical Butterflies of the Levant: a
Biogeographical and Ecological Perspective, 29-30 Mayıs 2008. Jerusalem, Israel.
Değerlendirme

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Linkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/Cigaritis%20cilissa.htm

butterflies-moths-turkey.com/cigaritis-cilissa-akdeniz-seytancigi,130.html


Kaynak bilgisi bulunamadı
Akdeniz Şeytancığı Fotografları
Akdeniz Şeytancığı
19.01.2016 13:09
Türün 34. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
18.11.2014 11:42
Türün 32. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
16.07.2014 00:43
Türün 31. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
26.11.2010 23:18
Türün 1. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
20.06.2013 09:20
Türün 18. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
03.07.2014 09:35
Türün 29. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
28.12.2011 14:17
Türün 10. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
14.07.2013 17:19
Türün 19. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
22.07.2013 16:12
Türün 23. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
30.11.2013 19:54
Türün 26. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
04.03.2019 12:52
Türün 42. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
23.07.2012 08:40
Türün 14. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
01.12.2012 21:01
Türün 15. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
03.04.2014 22:30
Türün 27. fotografı


Akdeniz Şeytancığı
20.06.2019 17:52
Türün 43. fotografı


Tüm Akdeniz Şeytancığı Fotografları