TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
243 / İran Ateşi / / Lycaena lampon Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / İran Ateşi / / Lycaena lampon
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
3 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü İran Ateşi
Tür Yetkilisibenimpencerem
Tür Hakkında ilk derleme19.04.2011 13:13
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme19.04.2011 13:15
Güncellenme sayısı3

En İyiler
İran Ateşi
Fotograf Türü Kanat Üstü
31.12.2014 16:00


Video

 
Sistematik
INSECTA-
LEPIDOPTERA-
LYCAENIDAE
İran Ateşi
Thersamonia lampon
Lycaena lampon
Persian Fiery Copper

Lederer,1870

Genel Özellikler
İran Ateşi (Lycaena lampon) İran ve Güneydoğu Türkiye’de bulunan nadir bir yüksek irtifa
türüdür (Tuzov ve ark. 2000). İran’da geniş bir dağılımı olmasına rağmen, Türkiye’de çok dar
bir yayılış ve yaşam alanına sahiptir. 1980’den bu yana sadece Bitlis, Hakkari ve Van olmak
üzere üç ildeki dört lokaliteden kayıtları gelmiştir. Bulundukları alanlarda az sayıda oldukları
bildirilmiştir ve muhtemelen her kayıt sadece bir bireyle sınırlıdır. En son kayıtlar 1989’da
Kuzgunkıran Geçidi (Bitlis) ve Güzeldere Geçidi’ndendir (Van). Bu alanların her ikisi de
düzenli olarak ziyaret edilmektedir, dolayısıyla son zamanlardaki kayıtların eksikliği endişe
vericidir ve popülasyonda bir düşüşe işaret edebilir. Bununla birlikte, bu türün tespit edilmesi
zor olduğundan tehdit statüsünü değerlendirmek için ayrıca popülasyon ve olası tehditler odaklı
araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Türkiye Dağılımı
Bitlis, Hakkari, Van


Dünya Dağılımı
Türkiye, İran, Irak, Türkmenistan

Yaşam Döngüsü
Temmuz - Ağustos ayları arasında uçar.

Davranış
Yüksek rakımlarda bulunan çayırlık alanları ve derin vadilerde görülebilir.
Bitkisi: Acantholimon erinaceum


Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Erkek ve dişide kanatların üst yüzü orman bakır kelebeğini andırsada ince kuyrukları ile ayırt edilirler.
Kanatların alt yüzü küçük ateş kelebeğine benzer. Bu türde orta dış banttaki siyah benekleri saran beyaz halkalar daha büyüktür ve birbirine değer. ( Ahmet Baytaş )

Koruma Statüsü
DD- Yetersiz verili

İran Ateşi (Lycaena lampon) İran ve Güneydoğu Türkiye’de bulunan nadir bir yüksek irtifa
türüdür (Tuzov ve ark. 2000). İran’da geniş bir dağılımı olmasına rağmen, Türkiye’de çok dar
bir yayılış ve yaşam alanına sahiptir. 1980’den bu yana sadece Bitlis, Hakkari ve Van olmak
üzere üç ildeki dört lokaliteden kayıtları gelmiştir. Bulundukları alanlarda az sayıda oldukları
bildirilmiştir ve muhtemelen her kayıt sadece bir bireyle sınırlıdır. En son kayıtlar 1989’da
Kuzgunkıran Geçidi (Bitlis) ve Güzeldere Geçidi’ndendir (Van). Bu alanların her ikisi de
düzenli olarak ziyaret edilmektedir, dolayısıyla son zamanlardaki kayıtların eksikliği endişe
vericidir ve popülasyonda bir düşüşe işaret edebilir. Bununla birlikte, bu türün tespit edilmesi
zor olduğundan tehdit statüsünü değerlendirmek için ayrıca popülasyon ve olası tehditler odaklı
araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bu sebeplerle, Yetersiz Verili olarak sınıflandırılmıştır.

Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch


Yayınlar ve Referanslar
Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri


Linkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/Lycaena%20lampon.htm


Kaynak bilgisi bulunamadı
İran Ateşi Fotografları