TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
325 / Çokgözlü Carbonell Mavisi / / Polyommatus lycius Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Çokgözlü Carbonell Mavisi / / Polyommatus lycius
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Çokgözlü Carbonell Mavisi
Tür Yetkilisionat
Tür Hakkında ilk derleme15.12.2010 08:39
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme25.04.2011 16:27
Güncellenme sayısı4

En İyiler
Çokgözlü Carbonell Mavisi
Fotograf Türü Kanat Altı
06.08.2016 17:33

Çokgözlü Carbonell Mavisi
Fotograf Türü Kanat Üstü
01.08.2016 19:52


Video

 
Sistematik
INSECTA-
LEPIDOPTERA-
LYCAENIDAE
Carbonell mavisi
Polyommatus lycius
Agrodiaetus lycius

(Carbonell, 1996)


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
Antalya, Isparta

Birbirinden yaklaşık 130 km uzaklıktaki iki alanda kaydedilmiştir. Antalya’daki Bey Dağları’nın doğu ve batı yamaçlarında (Carbonell 1996) ve
Isparta’nın kuzeyinde (Wiemers 2003) bulunur. Yaşam alanı büyüklüğü bilinmemekle birlikte uzmanlar beş alandan gelen kayıtlar doğrultusunda
20-500 km2 arasında olduğunu öngörmektedir.Dünya Dağılımı
ENDEMİK


Yaşam döngüsü bilgisi bulunamadı
Davranış
Vadi tabanı ya da yüksek yamaçlarda bulunmadığı bilinen bu tür,
dağların aşağı yamaçlarındaki 1.150-1.500 m (Carbonell 1996)
arasındaki su pınarlarının çevresindeki yoğun ve zengin bitki örtüsüne
sahip alanlarda bulunur.
1998 yılında, Isparta’daki alanın çevresinde tahıl tarımı yapıldığı
tespit edilmiştir (M. Wiemers kişisel görüşme 2009). F. Carbonell
(1996) tırtılın besin bitkisinin Onobrychis sp. olabileceğini
düşünmektedir. Ancak M. Wiemers, Kırmızı Liste Çalışma Grubuna,
tırtılını 1998 yılında Hedysarum hedysaroides üzerinde bulduğunu
belirtmiştir.Benzer türler ve ayırt etme bilgisi bulunamadı
Koruma Statüsü
VU- Duyarlı

Birbirinden yaklaşık 130 km uzaklıktaki iki bölgede bulunan bu türün, dağılımı çok sınırlıdır. Toplam popülasyonu, beş alanın herbirinde
muhtemelen 100 bireyden az olmak üzere, 1.000 bireyden az olarak tahmin edilmekte, düşük bir yoğunluğa sahip olduğu düşünülmektedir.
Kelebek tarafından kullanılan yaşam alanları ekili arazilerle (1998’de tahıl) çevrilidir, dolayısıyla başlıca tehdit olarak tarım alanlarının genişlemesi
ve yoğunlaşması gösterilmektedir. Türkiye’nin bu bölgesindeki tarım ilacı kullanımının çok yoğun olduğu bilinmektedir, bu nedenle kimyasal
kirlilik riski de oldukça yüksektir. Tarım kaynaklı tehditlerden dolayı türün beşten az yerde bulunduğu kabul edilmektedir ve düşük popülasyon
yoğunluğu nedeniyle Duyarlı olarak sınıflandırılmıştır.

Tehditler
Bulunduğu alanları çevreleyen tarım alanları, yaşam alanlarına zarar
verme potansiyeli ve kimyasal kirlenme riski nedenleriyle tür üzerinde
bir tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu bölgesinde, çocuklar arasında
yüksek oranda kanser vakalarına rastlanılmasına sebep olacak düzeyde
yoğun tarım ilacı kullanımı olduğu bilinmektedir (M. Telli kişisel
görüşme 2009).
Bey Dağları’nın doğu yamacında, özellikle türün kaydedildiği
Saklıkent’te ana tehdit yapılaşma olarak belirtilmiştir (Eken ve ark.
2006). Kelebek 1999 yılında burada yaygın olmasa da, F. Carbonell
popülasyonun şehirleşme nedeniyle muhtemelen yok olduğunu tahmin
etmektedir.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Linkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/Polyommatus%20lycius.htm

butterflies-moths-turkey.com/polyommatus-lycius-carbonell-mavisi,565.html


Kaynak bilgisi bulunamadı
Çokgözlü Carbonell Mavisi Fotografları
Çokgözlü Carbonell Mavisi
23.07.2017 19:13
Türün 14. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
04.09.2016 11:25
Türün 13. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
08.08.2018 10:55
Türün 19. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
13.08.2016 08:33
Türün 10. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
26.07.2018 13:05
Türün 17. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
22.08.2016 19:39
Türün 11. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
27.07.2017 23:06
Türün 15. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
22.07.2016 18:52
Türün 5. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
15.08.2018 12:27
Türün 20. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
17.07.2016 21:42
Türün 4. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
25.07.2011 01:56
Türün 2. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
23.01.2019 18:15
Türün 22. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
15.07.2018 21:14
Türün 16. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
07.08.2016 20:14
Türün 9. fotografı


Çokgözlü Carbonell Mavisi
06.08.2016 18:21
Türün 8. fotografı


Tüm Çokgözlü Carbonell Mavisi Fotografları