TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi


Etik Kurallar ve Tavsiyeler;

TRAKEL olarak, çevrenin, canlıların ve fotoğrafçının/gözlemcinin huzuru açısından tüm üyelerimizin aşağıda toplanmış olan koşulları ilke edinmesi ve davranışlarını bu ilkelerle şekillendirmesi gerektiğine inanıyoruz.

I)Çevresel Koşullar
 • Tartışılmaz önceliğimiz doğanın kendisi ve onun dengesidir. Bulunulan alan neresi olursa olsun o alanın gerçek sahiplerinin orada yaşayan tüm canlılar olduğu, insanın orada geçici bir konuk olduğu unutulmamalıdır. Canlı-cansız tüm ekosisteme saygı göstermeden doğa sevgisinden bahsetmek mümkün değildir. Dolayısı ile doğaya çıkılarak yapılan tüm aktivitelerde ekosistemin bozulmaması için azami dikkat ve özen gösterilmelidir.
 • Doğada var olan düzene müdahale edilemez. Doğada var olan hiçbir şeyin yerini değiştirmeye hakkımız olmadığı unutulmamalıdır.
 • Yapılan tüm etkinliklerin doğadaki canlıların yaşamlarının ve yaşam alanlarının bozulmaması amacına hizmet etmesi gerektiği unutulmamalıdır.
 • Çalışılacak alanın doğal yapısı, faunası hakkında önceden gözlem yapılması, yapılmış gözlemlerden ve bilgi/belgelerden yararlanılması, alanda daha önce çalışma yapmış kişilerden deneyimlerinin alınması hem o bölgedeki doğal yaşama en az rahatsızlığın verilmesi açısından önemlidir.
II)Kişisel Koşullar
 • Fotoğraflamaya çalışılan canlının yaşam döngüsünü bozacak davranışlardan uzak durulmalıdır.
 • Fotoğraf ve kompozisyon çalışmaları doğanın ve habitatın önüne geçmemelidir. Özellikle güzel ve farklı kompozisyon yaratmak amacı ile hazırlanan yumurta, tırtıl ve/veya pupaların bitkisi ile veya başka bir nesne üzerine alınarak yerlerinin değiştirilmesi, bunların yerlerinin değiştirilmesi suretiyle kullanıldığı kurgular yapılması gibi davranışlardan sakınılmalıdır. Canlının kendisi veya bulunduğu ortam daha güzel kare elde etmek uğruna tehlikeye sokulmamalıdır.
 • Güzel ve farklı kompozisyon yaratmak amacıyla canlının harketliliğini kısıtlamaya çalışmak uygun değildir. Bu amaçla canlının yaşamını veya sağlığını tehlikeye atabilecek ilaç, sprey, su vb. sıkılmamalıdır.
 • Nadir ya da nesli tehlikede bulunan bir canlının yaşadığı alana hangi amaçla olursa olsun girmenin, bu alanların yerini başka kişilerle paylaşmanın, ya da başkasınca yeri belirlenmiş bu nitelikteki bir alanın yerini öğrenmeye çalışmanın o nadir canlı üzerinde yaratacağı tehlikeler kesinlikle unutulmamalıdır.
 • Önceden planlanmış ya da rastlantı sonucu bir araya gelinmiş gruplarla doğa fotoğrafçılığı daha fazla özen ister. Böyle durumlarda her şeyin kontrol altında yapılması için gerekli işbirliğinin önceden planlanması gerekir. Tecrübeli bir grup üyesinin grup lideri olarak seçilmesinde ve onun yönlendirmelerinin dışında hareket edilmemesinde yarar vardır.
 • Daha farklı, güzel fotoğraf/video çekmek amacıyla canlının, kovalama, ya da bir şey fırlatma gibi yöntemlerle rahatsız edilmemesine özen gösterilmelidir.
 • Çiftleşen kelebekleri fotoğraflarken kesinlikle, daha iyi fotoğraf alma adına yer değiştirme ,farklı konağa taşıma gibi işlemler yapılmamalıdır
Pupa veya yumurtayı alanı dışına taşımak ve izlemek çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri, bu konu farklı boyutları ile tartışılabilir. Yurtdışında araştırmacıların, gözlemcilerin ve/veya okulların bu tür çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Burada amacın sadece araştırma olması ve kelebeğin tekrar alanına salınması çok önemli. Güzel fotoğraf çekmek amacı ile bu işlemleri yapmak veya türü farklı bir il veya bölgeye taşımak yoluna kesinlikle başvurulmamalıdır.
  III ) Uygulama
 • TRAKEL olarak, her üyemizin arazide vicdanıyla baş başa olduğunu hatırlatarak, bu tavsiyelerin ve kuralların uygulanmasını önemle rica ediyoruz.