TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
347 / Tanker`in Çokgözlüsü / / Polyommatus tankeri Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Tanker`in Çokgözlüsü / / Polyommatus tankeri
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Tanker`in Çokgözlüsü
Tür YetkilisiTarda
Tür Hakkında ilk derleme02.01.2011 10:13
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme12.05.2011 15:15
Güncellenme sayısı3

En İyiler
Tanker`in Çokgözlüsü
Fotograf Türü Kanat Altı
20.02.2014 12:32

Tanker`in Çokgözlüsü
Fotograf Türü Kanat Üstü
19.11.2014 22:21


Video

 
Sistematik
Lycaenidae
Polyommatus tankeri (De Lesse,1960)Genel Özellikler
Çokgözlü İfigenyaya benzer ama biraz daha küçüktür. Kanatların dış yarısı ve damarla biraz daha fazla siyah pulla kaplıdır.

Tanker’in Çokgözlüsü tür olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte,
moleküler düzeyde yapılan taksonomik çalışmalar çok yenidir ve türün
statüsü yeni araştırma ve bulgular sonucunda değişebilir. Yapılan son
çalışmaya göre Çokgözlü İfigenya (P. iphigenia Herrich-Schäffer 1847),
Çokgözlü Türk Mavisi (P. turcicus Koçak 1977), Baytop’un Çokgözlüsü
(P. baytopi de Lesse 1959) ve Çokgözlü İfikarmon’la (P. iphicarmon
Eckweiler & Rose 1993) yakın akrabadır. Tanker’in Çokgözlüsü’nün
yayılışı sadece morfolojik olarak benzer olduğu P. turcicus ve P.
iphigenia’yla örtüşür. Genetik olarak P. tankeri ve P. turcicus benzerlik
gösterse de P. iphigenia oldukça farklıdır. P. baytopi ’yle olan yakın
genetik benzerliği ilgi çekicidir; çünkü iki tür hem morfolojik olarak
farklıdır hem de coğrafi olarak ayrılmıştır (Wiemers 2003).

Türkiye Dağılımı
Ağrı, Erzurum, Kars, Bayburt, Iğdır


Dünya Dağılımı
Endemik.

Yaşam Döngüsü
Habitat : Bitki örtüsü zengin alpin çayırlar.
Konukçu bitki : Onobrychis sp. (Korungalar)
Uçuş zamanı : Temmuz ortası - Ağustos ortası


Davranış
Kelebek, temmuz ortasından ağustos ortasına kadar zengin alpin
çayırlar ve bodur çalı bitki örtüsüne sahip yerlerde, 1.500-2.600 m
yükseklikleri arasında uçmaktadır. Tırtılın besin bitkisi olasılıkla
korungadır (Onobrychis sp.). Kelebekler yere yakın ya da bitki
örtüsünün hemen üzerinden çok kısa mesafelerde uçarlar. Tür, çeşitli
kekik (Thymus sp.) türlerinin balözünü tercih etmektedir (Hesselbarth
ve ark. 1995).
Popülasyon Eğilimi


Benzer türler ve ayırt etme bilgisi bulunamadı
Koruma Statüsü
EN Tehlikede

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Tanker’in Çokgözlüsü (Polyommatus tankeri) çok sınırlı bir yayılışa sahiptir ve Türkiye’de sadece yedi yerde bulunmaktadır. Alt-popülasyonları
yerel, yerleşik ve coğrafi olarak birbirinden ayrıdır. Bu nedenle, türün popülasyonu ciddi derecede parçalanmış olarak kabul edilir. Yayılış alanı
boyunca türün bulunduğu yerlerde çeşitli tehditler bulunmaktadır. Bunlar arasında, Palandöken’de kış sporuna yönelik tesis inşaatlarının yaşam
alanı kaybına yol açması, Kop Dağı’nda madencilik faaliyetleri, Çoruh ve Aras Nehri vadilerinde hidroelektrik santral tesislerinin kurulması ve
Erzurum ile Erzincan’da aşırı otlatma nedeniyle yaşam alanı kalitesinin düşmesi yer alır. Tür, bu gerekçelerle Tehlikede olarak sınıflandırılmıştır.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiye'nin Kelebekleri (Ahmet Baytaş)
www.ozgurdoga.net (Özgür Koçak)


Link bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Tanker`in Çokgözlüsü Fotografları
Tanker`in Çokgözlüsü
24.09.2018 10:11
Türün 15. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
21.08.2013 13:53
Türün 5. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
17.01.2014 09:20
Türün 7. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
21.06.2019 10:10
Türün 17. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
31.07.2013 08:49
Türün 4. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
30.07.2013 11:51
Türün 3. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
02.01.2011 08:04
Türün 1. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
18.02.2014 22:42
Türün 8. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
08.09.2018 21:02
Türün 14. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
07.08.2012 00:27
Türün 2. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
22.06.2019 13:34
Türün 18. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
24.08.2017 08:16
Türün 12. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
19.10.2018 23:03
Türün 16. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
11.02.2017 14:34
Türün 11. fotografı


Tanker`in Çokgözlüsü
24.07.2018 13:08
Türün 13. fotografı


Tüm Tanker`in Çokgözlüsü Fotografları