TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
131 / Halikarnas Esmeri / / Maniola halicarnassus Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Satyridae / Halikarnas Esmeri / / Maniola halicarnassus
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Halikarnas Esmeri
Tür YetkilisiMylasa
Tür Hakkında ilk derleme08.05.2011 14:51
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme09.05.2011 16:20
Güncellenme sayısı2

En İyiler
Halikarnas Esmeri
Fotograf Türü Kanat Altı
16.05.2017 20:33

Halikarnas Esmeri
Fotograf Türü Kanat Üstü
15.05.2017 15:19


Video

 
Sistematik
INSECTA-
LEPIDOPTERA-
SATYRIDAE
Halikarnas Esmeri
Maniola halicarnassus
Halicarnas Brown

Thomson,1990

Genel Özellikler
1990’da tanımlanmasından önce, Epinephele jurtina telmessia ya da
Maniola telmessia olarak bilinmekteydi (Olivier ve Coutsis 1995).
Genital analizler iki tür arasında gen alışverişinin olabileceğine dair
kanıtlar içermektedir. Ancak Halikarnas Esmeri’nin genital yapısı,
Çayır Esmeri (M. jurtina) ve Doğu Çayır Esmeri’nden (M. telmessia)
belirgin biçimde farklıdır ve bu sebeple ayrı bir tür olarak kabul
edilmektedir (Thomson 1990, Olivier ve Coutsis 1995, Grill ve ark.
2004). Türleşmenin yeni gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türün, son
buzul döneminde Nissiros Adası ve Bodrum Yarımadası’nda sıkışıp,
Doğu Çayır Esmeri’nden izole hale geldiği, buzulların geri çekilmesiyle
de bu iki türün yeniden bir araya geldiği (Thomson 1990, Hesselbarth
ve ark. 1995) kabul edilmektedir.

Türkiye Dağılımı
Bodrum

Türkiye: 1980 sonrası Yayılış Alanı (YYA) 600 km2 1980 sonrası Yaşam Alanı (YŞA) 456 km2
Türkiye’de sadece Bodrum Yarımadası’nda bulunur ve buradaki alt-popülasyonu Yunanistan’dakinden daha büyüktür. Yunanistan ve Türkiye’deki
alt-popülasyonları Ege Denizi ile birbirlerinden ayrılır ve aralarındaki mesafe yaklaşık 16 km’dir. Bu alt-popülasyonların arasında gen alışverişi
olup olmadığı bilinmemektedir (Hesselbarth ve ark. 1995, Olivier ve Coutsis 1995)

Dünya Dağılımı
Yunanistan’da Nissiros Adası’nda ve Türkiye’de ise Muğla’da (Kudrna 2002) bulunur.
Çok sınırlı bir dağılımı vardır. Yayılış alanı 700 km2 ’den (deniz hariç) küçüktür ve
yaşam alanı 498 km2’ ile sınırlıdır.
.

Yaşam Döngüsü
Uçuş dönemi mayıs-haziran arasında ve yaz uykusunun ardından ağustosa kadardır
(Hesselbarth ve ark. 1995). G. Thomson 1987 yılında Nissiros’ta, bazı zamanlarda havanın çok sıcak olmasına rağmen 17 Temmuz’a kadar erkek ve dişi bireyler kaydetmiştir. Bu durumun türün normal davranışı mı, yoksa yaz uykusundan erken kalkması sebebiyle mi olduğu kesin bilinmemektedir. Ancak Halikarnas Esmeri’nin bu davranışının, Doğu Çayır Esmeri’nin yaz uykusunda olan ama rahatsız edilince ortaya çıkan davranışından farklı olduğunu da belirtilmiştir.
Bu nedenle, Halikarnas Esmeri’nin uçuş zamanları üzerine bir araştırma yapılması, türleşmesine yönelik önemli bilgiler ve ipuçları da içereceğinden, önemli olacaktır.
Yunanistan’da tarım alanlarının yakınında, kuru ve açık çalılıklarda
kaydedilmiştir (van Swaay ve ark. 2009k). Tırtıllar buğdaygiller
(Poaceae) grubundan bitkilerle beslenir ve yetişkinler sık sık kekiklerin
(Origanum sp.) balözünü emerken gözlenmiştir (Hesselbarth ve ark.
1995).


Davranış
Türkiye’de, 0-100 m arasındaki çalılık ve ağaçlık alanların
yakınlarındaki nemli ve gölgeli çayırlarda bulunur

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Telmessiaya benzer, stigması daha büyüktür, arka kanat daha fistoludur, gözbeneğinin etrafındaki turuncu halka daha incedir.

Kolay teşhis için :
www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl47@d&idx=3305


Koruma Statüsü
EN- Tehlikede

Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Tür, Bodrum Yarımadasında ve Yunanistan’da Nissiros Adasında bulunmaktadır. Popülasyonunun büyük çoğunluğu Türkiye’dedir. Bu iki altpopülasyon
Ege Denizi ile birbirinden ayrılmıştır ve aralarındaki mesafe 16 km’dir (Olivier ve Coutsis 1995). Türün küresel yayılış alanı 700
km2 ’den az (Türkiye’de yaklaşık 600 km2) ve yaşam alanı 498 km2 (Türkiye’de 456 km2, Yunanistan’da 42 km2) ile sınırlıdır. Avrupa Kelebekleri
Kırmızı Listesi (2010), türün Avrupa’daki dağılımı oldukça sınırlı (tek bir alanda) olduğu ve türün üzerinde belirli bir tehdit olmadığı için
Yunanistan’daki alt-popülasyonu Tehdite Yakın olarak listelemiştir (van Swaay ve ark. 2009k). Türkiye’deki alt-popülasyon popüler bir turizm
merkezi olan Bodrum Yarımadası’nda bulunur. Buradaki ana tehdit turizm nedeniyle süregelen yapılaşmadır. Kentsel gelişim planlarında türün
ve yaşam alanının korunması ihtiyacı dikkate alınmamaktadır. Bununla birlikte, Yunanistan’da tür üzerinde belirli bir tehdit olmamasına karşın,
Yunanistan ve Türkiye’deki alt-popülasyonlar arasında bir gen alışverişi varsa Türkiye’de azalma olması durumunda, bunun Yunanistan’daki altpopülasyonun
üzerinde olumsuz etkisi olacağı beklenebilir. Bu nedenle tür Tehlikede olarak listelenmiştir.

Tehditler
Bodrum Yarımadası, Ege Bölgesindeki diğer alanlara göre daha sıcak
ve kuru bir iklime sahiptir, ayrıca Türkiye’deki en popüler turizm
merkezlerinden biridir. Tür üzerindeki ana tehdit, mevcut yaşam alanı
büyüklüğünün ve kalitesininin sürekli azalmasına neden olan yerleşim
alanlarının genişlemesi ve turizm tesislerinin yayılmasıdır. Türün ve
yaşam alanının korunması kentsel gelişim planlarında göz önüne
alınmadığı için bu durumun daha da kötüleşmesi beklenebilir. Avrupa
Kelebekleri Kırmızı Listesi (2010), Yunanistan’daki alt-popülasyonun
üzerinde belirli bir tehdit belirtmemiştir (van Swaay ve ark. 2009k).
Önerilen Koruma Eylemi
Doğu Çayır Esmeri’nden nasıl ayırdedileceğine yönelik araştırma
yapılması gerekmektedir. Ekolojisi ve yaşam alanı kullanımına yönelik
araştırma; popülasyon eğilimlerine yönelik uzun dönemli izleme
çalışmaları; türün yaşam alanlarının kentsel gelişim planlarına dahil
edilerek korunması önerilmektedir.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch


Link bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Halikarnas Esmeri Fotografları
Halikarnas Esmeri
16.05.2017 22:22
Türün 12. fotografı


Halikarnas Esmeri
26.05.2015 22:28
Türün 6. fotografı


Halikarnas Esmeri
11.05.2011 09:53
Türün 2. fotografı


Halikarnas Esmeri
16.05.2017 13:42
Türün 10. fotografı


Halikarnas Esmeri
28.02.2012 11:02
Türün 4. fotografı


Halikarnas Esmeri
29.12.2017 18:11
Türün 14. fotografı


Halikarnas Esmeri
06.05.2011 11:20
Türün 1. fotografı


Halikarnas Esmeri
15.05.2011 10:36
Türün 3. fotografı


Halikarnas Esmeri
21.01.2017 18:59
Türün 8. fotografı


Halikarnas Esmeri
14.05.2019 21:17
Türün 15. fotografı


Halikarnas Esmeri
15.05.2019 11:45
Türün 16. fotografı


Halikarnas Esmeri
19.08.2012 14:27
Türün 5. fotografı


Halikarnas Esmeri
17.05.2016 21:55
Türün 7. fotografı