TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
134 / Doğu Çayır Esmeri / / Maniola telmessia Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Satyridae / Doğu Çayır Esmeri / / Maniola telmessia
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
4-4,5 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Doğu Çayır Esmeri
Tür Yetkilisiabdullah0333
Tür Hakkında ilk derleme07.12.2010 11:43
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme27.05.2011 16:25
Güncellenme sayısı3

En İyiler
Doğu Çayır Esmeri
Fotograf Türü Kanat Altı
19.06.2017 00:55

Doğu Çayır Esmeri
Fotograf Türü Kanat Üstü
28.03.2014 09:41


Video

 
Sistematik
NSECTA-
LEPIDOPTERA-
SATYRIDAE
Doğu Çayır Esmeri - Türk Çayır Esmeri
Maniola telmessia (Zeller,1847)
Eastern Meadow Brown - Turkish Meadow Brown


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görülür. Doğa Anadolu'da ise bazı bölgelerde görülür.

Ali DEMİRSOY Listesi: Adana, Adıyaman. Afyon. Antalya, Aydın. Balıkesir, Bingöl. Bitlis, Burdur, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ. Gaziantep, Hakkari. Hatay. Isparta İçel, İzmir, Konya, Malatya, Manisa, Maraş, Mardin, Muğla, Niğde, Siirt, Tunceli, Urfa, Karaman, Batman, Şırnak.


Dünya Dağılımı
Türkiye ve Yunanistan'da yayılım gösterir.

Yaşam Döngüsü
Nisan - Eylül aylarında uçar.

Davranış
Deniz seviyesinden itibaren 1000 m. yüksekliğe kadar görülebilir. Su kenarlarını severler.

Larvaları Agrostis ve Alopecurus türleriyle beslenir.

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
JURTINA _ TELMESSIA _ MEGALA

Bol bulunmaları nedeniyle üzerlerinde çok durulmamasına karşın Maniola ailesinin fertlerini birbirlerinden ayırmak oldukça zordur..

Şu ya da bu belirteç öne sürüldüğünde, uzmanlarça onaylanmış bir kuru örnek fotoğrafı ile belirteç iddiası kolayca çürütülebilir, çünkü bu türler aynı zamanda varyanta çok açıktır. Kanat alt yüzünde küçücük iki beneği olan bir megala, 5 hatta 6 tane iri beneği olan bir jurtina görebilirsiniz. Bir birey hakkında daha doğru bir sonuca varabilmek için kanat altı ve kanat üstünü birlikte değerlendirmek, karşılaştırırken de dişi ise dişi, erkekse erkek ile karşılaştırmak gerekir.

ERKEK KANAT ÜSTÜ :

-Ön kanatta jurtinanın turuncusu çok azdır. Orta-dış bölgede, göz beneğinin altında belli belirsiz bir miktar turuncu olabilir.
-Megalada hiç turuncu olmayabileceği gibi yine orta-dış bölgede ama jurtinadan daha belirgin bir turuncu alan görülebilir.
-Telmessia erkeğinde de hiç turuncu olmayabileceği gibi ikisinden farklı olarak belirgin, hatta orta bölgeye taşan bir turuncu bölge olabilir. Gözbeneğinin etrafındaki turuncu halka diğerlerine göre daha belirgindir.

DİŞİ KANAT ÜSTÜ :

-Jurtinada zemin rengi ile turuncu bölgeler arasındaki kontrast diğerlerine göre daha azdır, turunculuk diskal bölgenin tamamına yayılabilir. Göz beneği çok büyük olmaz. Arka kanatta diskal bölgeyi sınırlayan çizginin dış kısmında az miktarda turunculuk olabileceği gibi hiç de olmayabilir.
-Megalada kontrast daha fazladır, Gözbeneği diğerlerine göre daha iri, çoğunlukla çift beyaz noktalıdır. Arka kanattaki turunculuk jurtinada olduğu gibi sınırlıdır.
-Telmessiada da turunculuk ön kanatta tüm diskal bölgeye yayılabilir, göz beneği iricedir, arka kanattaki turunculuk diğerlerindeki gibi olabileceği gibi farklı olarak daha geniş bir alana yayılabilir.

ERKEK KANAT ALTI

-Arka kanatta hiç benek olmayabileceği gibi 5-6 taneye kadar çıkabilir. Gözbenekleri genellikle kördür. Arka kanat diskal bölgeyi sınırlayan zayıf bir çizgi olabilir ya da hiç yoktur.
-Megala jurtinaya çok benzer, benek sayısı 2-5 arasında olabilir, Diskal bölgeyi sınırlayanince çizgi çok silik de olsa genellikle görülür. Bazı bireylerde kenar alt bölge aynı dişilerde olduğu gibi kanadın geneline göre daha koyudur.
-Telmessiada kelebeğin küçüklüğüne bağlı olarak turuncu bölgenin kanat kenarındaki koyu bölge ile olan sınırı daha oval görünür. Arka kanatta benekler ya yoktur ya da küçük ve eksiktir. Diskal bölgeyi sınırlayan çizgi zayıf da olsa genellikle görülür.

DİŞİ KANAT ALTI

-Jurtinada turuncu bölgenin genel zemin rengiyle kontrastı diğer türlere özellikle megalaya göre daha zayıftır. Arka kanatta genellikle benek yoktur ya da özellikle s2 ve s5 tekiler olmak üzere bir-iki benek olabilir. Orta-dıs bölgede kanadın genelinden daha açık renkte bir bant vardır. Bu bandın rengi tekdüzedir Ön kanat gözbenekleri diğerlerine göre daha küçüktür.
-Megalada turuncu bölge ile zemin rengi kon trastı diğerlerine göre daha fazladır. Arka kanat jurtina gibidir fakat orta-dış bant daha alacalıdır, daha beyaz tonlar içerir ve kontrastı daha fazladır.
-Telmessiada arka kanat orta dış bandının kontrastı içten dışa doğru azalır. Diskal bölgeye bitişik kısmında sarı lekeler var gibi görülür, kanat alt bölgeye doğru kontrast iyice azalır.

GENEL :

-Megalanın arka kanat kenarları diğerlerine göre daha fistoludur.
-Megala genel olarak en büyükleri, telmessia ise en küçükleridir.
-Telmessianın apeksi daha yuvarlaktır.

HALİCARNASSUS :

Ülkemizdeki maniolalardan biri olan halicarnassus'un sadece Bordum'dan kaydı vardır. Telmessiaya benzer, stigması daha büyüktür, arka kanat daha fistoludur, gözbeneğinin etrafındaki turuncu halka daha incedir.

Kolay teşhis için :

www.trakel.org/kelebekler/?fsx=2fsdl47@d&idx=3305

Koruma Statüsü
LC - düşük riskli

Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Yayınlar ve Referanslar
Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri

Linkler
www.ozgurdoga.net/aciklama/ManiolaTelmessia.htm

www.butterflies-moths-turkey.com/maniola-telmessia-dogu-cayir-esmeri,372.html


Kaynak bilgisi bulunamadı
Doğu Çayır Esmeri Fotografları
Doğu Çayır Esmeri
12.10.2012 11:21
Türün 60. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
04.05.2012 10:51
Türün 52. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
23.12.2014 15:32
Türün 102. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
10.05.2011 08:14
Türün 21. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
19.11.2012 08:34
Türün 61. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
24.11.2013 17:57

Doğu Çayır Esmeri
08.04.2014 21:13
Türün 83. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
05.11.2014 19:42
Türün 100. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
25.04.2011 21:48
Türün 16. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
23.05.2011 12:44
Türün 26. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
22.05.2019 21:05
Türün 202. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
08.02.2012 09:47
Türün 47. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
14.08.2011 16:27
Türün 35. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
24.12.2013 10:56
Türün 79. fotografı


Doğu Çayır Esmeri
27.01.2014 19:55
Türün 80. fotografı


Tüm Doğu Çayır Esmeri Fotografları