174 / Balkan Menekşe Kelebeği / / Boloria graeca Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Nymphalidae / Balkan Menekşe Kelebeği / / Boloria graeca
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Balkan Menekşe Kelebeği
Tür Yetkilisicako
Tür Hakkında ilk derleme08.12.2010 10:13
En son güncellemeyi yapanekaracetin
Son güncelleme18.07.2011 13:17
Güncellenme sayısı5

En İyiler
Balkan Menekşe Kelebeği
Fotograf Türü Kanat Altı
26.07.2012 12:42

Balkan Menekşe Kelebeği
Fotograf Türü Kanat Üstü
28.11.2013 10:20


Video

 
Sistematik
Anadolu'daki varlığı1990 yılında Boloria pales pontica Crosson du Cormier, Guerin ve de Lesse (1957) örneklerinin araştırılması sonucunda keşfedilmiştir (van Oorschot ve Wagener 1990). Bu aşamada iki taksonomik değişiklik yapılmıştır: B. p. pontica tür düzeyine yükseltilerek Boloria caucasica adını almış; Erzurum ve Iğdır'dan alınan örneklerin B. graeca olduğu fark edilmiştir.
Bu örnekler yeni bir alttür olan Boloria graeca karina olarak tanımlanmıştır (Welch ve ark. 2011).Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
1990 yılında, türün Türkiye'de bulunduğunu gösteren bilginin yayınlanmasından bu yana bütün kayıtlar sadece Palandöken Dağları'ndaki aynı bölgeden gelmektedir (en son 2009 yılında kaydedilmiştir). Türün bulunduğu diğer iki bölge Kargapazarı Dağları (Erzurum, 1965) ve Kazıkoparan'dır (Iğdır, 1911) (Welch ve ark. 2011).

Dünya Dağılımı
Güneybatı Alpler, Balkanlar, Yunanistan ve Türkiye'de bulunur (Kudrna 2002).

Yaşam Döngüsü
Subalpin ve alpin çayırlarda bulunur. Batı Alpler'de tırtıllar menekşeler ile beslenir (Viola calcarata ve V. tricolor) (Hesselbarth ve ark. 1995). Türkiye'deki besin bitkisi hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Sadece Palandöken'in kuzeye bakan yamaçlarında kaydedilmiştir. Bütün kayıtların bu alandan olmasının sebepleri arasında a) yerel mikroiklim, b) yamaçlardaki düşük otlatma baskısı, ve/veya c) gözlemcilerin daha çok bu bölgelerde yola yakın gözlem yapmaları
(kayıtlar, asfalt yolla ulaşılabilen en yüksek noktadandır) gösterilebilir (Karaçetin ve Welch 2011).

Türün, Palandöken'de bulunduğu bilinen bölgenin gözlemciler tarafından sıkça ziyaret edilmesine rağmen çok ender görülmesi nadir olduğunu gösterebilir. Bununla birlikte, bilinen diğer iki bölgeden (Kargapazarı Dağları [Erzurum, 1965] ve Kazıkoparan [Iğdır, 1911]) son 50-100 yıl arasında kaydının olmaması endişe vericidir (Welch ve ark. 2011).


Davranış bilgisi bulunamadı

Benzer türler ve ayırt etme bilgisi bulunamadı
Koruma Statüsü
CR-Kritik

Kısa süren yaz aylarında artan hayvancılık faaliyetleri sebebiyle, Palandöken Dağları'ndaki doğal çayırlıkların hemen her yerinde aşırı otlatma yapılmaktadır (DKM baskıda). Buna karşın Balkan Menekşe Kelebeği'nin düzenli olarak kaydedildiği alanlar (muhtemelen kış aylarında kayak sporu amaçlı kullanım nedeniyle) daha az otlatılmaktadır. 2011 Üniversite Kış Olimpiyatları için yapılan altyapı çalışmaları alana zarar vermektedir (Temmuz 2009). Spor tesislerinin tamamlanmasıyla daha fazla otel yapılacağı ve bununla ilişkili yapılaşmanın artacağı beklenmektedir.
Bu alanda, (sert iklim koşulları sebebiyle başarı oranı çok düşük olmasına rağmen) yanlış ağaçlandırma çalışmaları da yapılmakta, bu çalışmalar yerel doğal bitki örtüsünün bozulması ve erozyonla sonuçlanmaktadır.
Palandöken Dağları, Doğa Derneği tarafından Önemli Doğa Alanı olarak belirlenmiştir (Eken ve ark. 2006). Türün 40 yıldan uzun süreden bu yana kaydedilmediği iki bölgedeki varlığına yönelik araştırma; Palandöken Dağları'nda türün popülasyon büyüklüğünü anlamak amacıyla sistematik araştırma yapılması önerilmektedir (Welch ve ark. 2011).

Yayınlar ve Referanslar
Metinler yandaki kaynaktan alınmıştır: Welch, H.J., Karaçetin, E., Ambarlı, D. & Sáfián, S (2011) Boloria graeca. "Karaçetin, E. ve Welch, H.J. (2011) Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı Doğa Koruma Merkezi, Ankara, Türkiye Erişim: [www.dkm.org.tr]" içinde.


Metin içerisinde geçen diğer kaynaklar:

DKM (Doğa Koruma Merkezi) (baskıda). Anadolu Diyagonali Proje Raporu. Ankara: Doğa Koruma Merkezi.

Eken, G. Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T. ve Lise, Y. (eds.) (2006) Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları. Ankara: Doğa Derneği.

Hesselbarth, G., van Oorschot, H. ve Wagener, S. (1995) Die Tagfalter der Türkei. Bocholt, Germany: Selbstverlag Sigbert Wagener.

Kudrna, O. (2002) The Distribution Atlas of European Butterflies. Apollo Books.

van Oorschot, H. ve Wagener, S. (1990) Boloria caucasica (Lederer, 1853) und Boloria graeca (Staudinger, 1870) in der Türkei. Ent. Ber. Amst. 50(1990)(9), s.117-120.

Linkler
www.dkm.org.tr/tr/kirmizi_liste_tr.html (Karaçetin, E. ve Welch, H.J. (2011) Türkiye'deki Kelebeklerin Kırmızı Kitabı Doğa Koruma Merkezi, Ankara)

www.dogadernegi.org/yayinlarimiz.aspx (Eken, G. Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, D.T. ve Lise, Y. (eds.) (2006) Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları. Ankara: Doğa Derneği.)Kaynak bilgisi bulunamadı
Balkan Menekşe Kelebeği Fotografları
Balkan Menekşe Kelebeği
30.07.2012 08:35
Türün 6. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
17.12.2013 12:33
Türün 28. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
24.09.2014 14:43
Türün 36. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
04.09.2014 08:54
Türün 35. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
27.11.2013 21:19
Türün 24. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
05.12.2013 19:11
Türün 26. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
09.12.2013 12:51
Türün 27. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
17.04.2015 00:22
Türün 44. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
28.04.2016 13:51
Türün 53. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
10.10.2016 14:47
Türün 55. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
26.07.2012 20:00
Türün 4. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
27.07.2013 10:37
Türün 16. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
05.02.2015 08:26
Türün 40. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
18.05.2014 22:23
Türün 33. fotografı


Balkan Menekşe Kelebeği
08.09.2017 19:22
Türün 59. fotografı


Tüm Balkan Menekşe Kelebeği Fotografları