TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
240 / Büyük Bakır / / Lycaena dispar Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Büyük Bakır / / Lycaena dispar
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
4 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Büyük Bakır
Tür YetkilisiBasri
Tür Hakkında ilk derleme23.11.2010 16:56
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme12.05.2011 16:19
Güncellenme sayısı5

En İyiler
Büyük Bakır
Fotograf Türü Kanat Altı
24.07.2016 23:22

Büyük Bakır
Fotograf Türü Kanat Üstü
16.02.2016 09:17


Video

 
Sistematik
Familya: Lycaenidae
Lycaena dispar
Sistematikçi :Haworth, 1803
İngilizce adı :Large Copper

Genel Özellikler
Türkiye’de bulunan alttür Lycaena dispar rutila’dır. Aynı alttür Fransa,
Orta ve Doğu Avrupa, Kuzey İtalya ve Balkanlar’da yerel olarak
bulunur.

Türkiye Dağılımı
Bartın, Bursa, Düzce, İstanbul, Kırklareli, Ordu, Samsun, Sinop, Kocaeli

Türe ait il düzeyindeki son kayıtlara (2007-2010) beş yeni il (Bolu, Kırklareli, Bartın, Düzce, Kocaeli) ve 13 yeni alan eklenmiştir. Bu yeni alanlar
türün batıdaki dağılımını genişletmiştir. Doğudaki illerden 40 yılı aşkın süredir hiçbir kayıt yoktur (Sinop 1969, Ordu 1907, Samsun 1866).
Bu durumun bu bölgelerde gözlemci olmamasından kaynaklı olabileceği düşünülmektedir. Yayılış alanı geniş, ama 260 km2 olan yaşam alanı
küçüktür.

Dünya Dağılımı
Orta Avrupa’da yerel fakat geniş bir dağılıma sahip olan bir türdür. Finlandiya’nın
güneyinden, İtalya’nın batısı ve Yunanistan’ın kuzeyine, doğuda ise Karadeniz’in
kuzeyi boyunca Orta Asya’ya kadar görülür (Kudrna 2002).

Yaşam Döngüsü
Bu tür, her zaman düşük yoğunlukta ve dağınık koloniler halinde
bulunur (Tolman ve Lewington 1997). Hesselbarth ve ark. (1995)
veri setinde toplamda 13 farklı alandan kayıt gelmekte olup, bunların
8 tanesi 40 yıldan önceki kayıtlardır. Ancak, sadece dört yıl içinde
de (2007-2010) en az 13 farklı alanı içeren beş yeni ilden kayıtlar
gelmiştir. Bu sayede, bilinenden çok daha büyük bir YŞA’sının olduğu
anlaşılmıştır.
Avrupa’da geniş bir dağılımı olmasına rağmen yereldir. Yeterince
büyük yaşam alanının yer aldığı yüksek kalitede alanlarda bulunur.
Bosna-Hersek, Lüksemburg, Ukrayna, Yunanistan, İtalya ve
Romanya’da, dağılım veya popülasyon büyüklüğünde azalma olduğu
rapor edilmiştir (van Swaay ve ark. 2009a).

Davranış
Büyük Bakır, 0-300 m arasındaki alçak düzlüklerdeki nemli çayırlar
ve bataklıklarda (Hesselbarth ve ark. 1995), göl, nehir ve akarsuların
turbalı alanlarında bulunur. Doğuda terkedilmiş arazilerde de görülür
(Settele ve ark. 2008e).
Balözü bitkileri özellikle dişiler için önemlidir. Yumurtalar, asitsiz
kuzukulağı türleri (Rumex spp.) üzerine bırakılır. Türkiye’de, tırtılların
ana besin bitkisi Rumex crispus olarak kaydedilmiş olsa da, diğer türleri
de kullanıldığı bilinmektedir. İstanbul ve Bursa’da (Hesselbarth ve ark.
1995) Rumex hydrolapathum; Karadeniz kıyı bölgelerinde (Hesselbarth
ve ark. 1995) Rumex obtusifolius subalpinus ve yine Bursa’da (Kovancı
ve ark. 2009) Rumex olympicus tırtıl besin bitkisi olarak kaydedilmiştir.
Genç tırtıllar, türe karakteristik bir özellik olarak yaprağı alttan yemeye
başlar ve pencere benzeri delikler oluştururlar. Tırtıllar büyüdükçe
yaprağın tümünü tüketirler.
Yarı büyümüş olan tırtıllar, besin bitkisinin dibindeki kurumuş
yapraklar arasında kış uykusuna yatarlar. Bazen karıncalarla (Myrmica
rubra ve Lasius niger) simbiyotik ilişkiye girebilirler.

Benzer Türler ve Ayırt Edilme Yöntemleri
Erkek bireyde kanat üstü parlak kırmızı olup her iki kanatta disksel tireler vardır.
kanat altı dış kenarında kesintisiz turuncu kenar alt beneği uzanır.

Koruma Statüsü
NT Tehdite Yakın


KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Büyük Bakır (Lycaena dispar), tercih ettiği alçak kesimlerdeki nemli arazilerin kamulaştırılması, bu alanlarda yeraltı sularının çıkarılması, tarımın
yayılması ve yoğunlaşması nedenleriyle tehdit altındadır. Geniş bir yayılış alanına (72.334 km2) sahip olmasına rağmen, yaşam alanı sadece
260 km2’dir. 1980’den beri kayıtlarının bulunduğu on beş alanın on üçü, Hesselbarth ve ark. (1995)’nin yayınından bu yana kaydedilmiş yeni
alanlardır. Bu kayıtlar, türün dağılımındaki bazı boşlukları doldurmuştur ve türün tahmin edilenden daha yaygın olabileceğini düşündürmektedir.
Ancak, Avrupa’daki ülkelerin bazılarında yürütülen izleme çalışmalarının sonucunda türün yaşam alanı üzerindeki baskılar nedeniyle azaldığı
ortaya çıkmıştır (van Swaay ve ark. 2009a); bu durumun Türkiye’de de olma ihtimaline yönelik endişeler bulunmaktadır. YŞA’nın küçük olması ve
yaşam alanlarındaki tehditlerin yaygınlığı nedeniyle Tehdite Yakın olarak sınıflandırılmıştır.
Türü değerlendiren uzmanlar, süregelen tehditler nedeniyle bu türün tehdit kategorisi altında değerlendirilmesi gerektiğini öngörmektedir.
Tedbirlilik ilkesi doğrultusunda bölgesel düzenleme yapılmamıştır.

Tehditler
Büyük Bakır tarafından tercih edilen alçak irtifalardaki nemli araziler,
kamulaştırma, bu alanlarda yeraltı sularının çıkarılması, tarımın
yayılması ve yoğunlaşması tehditleriyle karşı karşıyadır. Hesselbarth ve
ark. (1995), kentsel alanların genişlemesi ve meyve bahçelerinin artması
sonucunda Bursa’daki popülasyonun tehdit altında olduğunu, bu nedenle
türün tükenmiş olabileceğini belirtmiştir. Farklı alanlardan olsa da türe
ait yeni kayıtlar Bursa’da hala varolduğunu ortaya koymuştur. Ancak,
Türkiye’deki dağılımı boyunca uygun yaşam alanlarının büyüklüğü ve
kalitesi azalmaya devam etmektedir.

Yayınlar ve Referanslar
Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri


Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. WelchLink bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Büyük Bakır Fotografları
Büyük Bakır
04.06.2016 16:27
Türün 88. fotografı


Büyük Bakır
27.09.2012 20:09
Türün 33. fotografı


Büyük Bakır
08.07.2018 13:32
Türün 114. fotografı


Büyük Bakır
23.07.2014 09:01
Türün 58. fotografı


Büyük Bakır
30.12.2015 09:54
Türün 82. fotografı


Büyük Bakır
16.06.2014 08:27
Türün 55. fotografı


Büyük Bakır
30.12.2014 07:37

Büyük Bakır
19.10.2012 08:42

Büyük Bakır
05.02.2014 19:51
Türün 48. fotografı


Büyük Bakır
21.06.2016 17:40
Türün 89. fotografı


Büyük Bakır
10.06.2011 20:43
Türün 13. fotografı


Büyük Bakır
03.02.2017 16:02
Türün 99. fotografı


Büyük Bakır
27.12.2013 08:48
Türün 47. fotografı


Büyük Bakır
07.06.2011 20:46
Türün 12. fotografı


Büyük Bakır
04.06.2014 09:07

Tüm Büyük Bakır Fotografları