TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
317 / Anadolu Çokgözlüsü / Anatolian False Argus / Polyommatus hyacinthus Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Anadolu Çokgözlüsü / Anatolian False Argus / Polyommatus hyacinthus
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
3 cm  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Anadolu Çokgözlüsü
Tür Yetkilisikertikci
Tür Hakkında ilk derleme28.11.2010 09:16
En son güncellemeyi yapanbenimpencerem
Son güncelleme12.05.2011 16:05
Güncellenme sayısı2

En İyiler
Anadolu Çokgözlüsü
Fotograf Türü Kanat Altı
24.02.2016 21:19

Anadolu Çokgözlüsü
Fotograf Türü Kanat Üstü
08.08.2016 10:05


Video

 
Sistematik
Takım: LEPIDOPTERA
Aile: LYCAENIDAE

(Herrich-Schäffer, [1847])

Bilimsel: Plebeius hyacinthus, Polyommatus (Aricia) hyacinthus
İngilizce: Anatolian False Argus
Türkçe: Anadolu Çokgözlüsü


Genel özellikler bilgisi bulunamadı
Türkiye Dağılımı
Bu tür, geçmişte güneybatı Romanya ve Türkiye’de bulunmaktayken, 1908-1913 yıllarından beri Romanya’dan herhangi bir kaydı olmadığı için bu
ülkede nesli tükenmiş olarak kabul edilmektedir (van Swaay ve ark. 2009d). Türkiye’de güneyde Antalya, Isparta, Konya, Aksaray ve kuzeybatıda
Afyon, Eskişehir, Bilecik ve Bursa’da kaydedilmiştir (DKM veri seti). 1855’ten beri Tokat’ta kaydedilmemiştir (Hesselbarth ve ark. 1995). Bursa’da
Uludağ civarında sıklıkla görülmektedir (Kovancı ve ark. 2009).
Koçak ve Kemal (2009) Tokat ve Bolu’yu bu türün dağılım alanında (Bkz. harita) göstermekte, ancak alanlar ve tarihler konusunda herhangi bir
bilgi vermemektedir. Bu nedenle, bu tür ile ilgili YYA ve YŞA analizinde Tokat ve Bolu dahil edilmemiştir.

Dünya Dağılımı
ENDEMİK

Yaşam Döngüsü
Alt-popülasyonların çoğu yerel ve küçüktür. Daha çok birey içeren
birkaç popülasyonu bilinmektedir ama bunlar aynı zamanda çok
yereldir (Hesselbarth ve ark. 1995). Bu nedenle, türün popülasyonları
ciddi şekilde parçalanmış ve alt-popülasyonları izole kabul edilmektedir.

Davranış
Anadolu Çokgözlüsü, zengin bitki örtüsüne sahip orman açıklıklarında,
açık orman arazilerinde, dağlık bölgelerdeki akarsu kenarlarında ya da
sardunyaların bulunduğu nemli alanlarda bulunur. Kelebekler küçük
oldukları, yere yakın ya da çayırların hemen üzerinde uçtukları için
kolayca gözden kaçabilirler. Tırtıllarının araştırıldığı bir çalışmada
laboratuvar ortamında sardunyalar (Geranium spp.) üzerinde
büyütülmüştür (Hesselbarth ve ark. 1995). Kovancı (2009), endemik
Erodium olympicum’u tırtılın besin bitkisi olarak raporlamıştır. Doğada,
kışı yumurta olarak ya da genç tırtıl halinde geçirirler (Hesselbarth ve
ark. 1995). Uludağ’daki subalpin ve alpin bölgelerle sınırlı olan kelebek
türleriyle birlikte (Kovancı ve ark. 2009), 1.150-2.450 m yükseklikleri
arasında kaydedilmiştir (Hesselbarth ve ark.1995, Kovancı ve ark.
2009).
Popülasyon Eğilimi
Artan Azalan


Benzer türler ve ayırt etme bilgisi bulunamadı
Koruma Statüsü
NT Tehdite Yakın

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Anadolu Çokgözlüsü (Aricia hyacinthus) orta-batı Türkiye’de görülen endemik bir kelebektir. Geniş yayılış alanına (48.192 km2) rağmen, yaklaşık
192 km2 ’lik kısıtlı bir yaşam alanına (YŞA) sahiptir. Küçük bir türdür ve göze çarpmaz. Ancak son raporlar, kayıtlarda belirtilenden daha geniş bir
alana yayılmış olabileceğini göstermektedir. Buna rağmen uzmanlar, YŞA’nın 500 km2’den daha küçük olduğunu kabul etmektedir. Popülasyonları
küçük, yerel ve aşırı derecede parçalanmıştır (Hesselbarth ve ark. 1995). Bu türün bazı popülasyonları aşırı otlatmadan etkilense de (Kovancı ve
ark. 2009), bu tehdidin popülasyon büyüklüğünde 10 yıl içerisinde %30’dan fazla bir düşüşe neden olmayacağı düşünülmektedir. Bu yüzden tür
Tehdite Yakın olarak listelenmiştir.

Tehditler
Dağılım alanı boyunca çeşitli yaşam alanlarında kaydedilmiştir.
Kaydedilen tek tehdit aşırı otlatmadır. Kovancı (2009), Uludağ’da koyun
otlatılması nedeniyle bu türün besin bitkisinin baskı altında olduğunu ve
bunun türü tehlikeye soktuğunu belirtmektedir.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. Welch

Ahmet Baytaş-Türkiye nin Kelebekleri


Link bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Anadolu Çokgözlüsü Fotografları
Anadolu Çokgözlüsü
30.07.2016 16:52
Türün 36. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
25.07.2016 18:43
Türün 32. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
15.08.2014 10:03
Türün 13. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
06.08.2015 00:04
Türün 20. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
03.08.2016 10:41
Türün 37. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
22.02.2012 13:40
Türün 4. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
11.12.2012 11:25
Türün 7. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
05.01.2016 14:12
Türün 26. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
05.09.2012 08:52
Türün 5. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
11.06.2014 10:21
Türün 10. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
07.12.2015 00:47
Türün 25. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
29.07.2015 12:38
Türün 18. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
25.09.2016 21:54
Türün 41. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
06.02.2017 23:01
Türün 44. fotografı


Anadolu Çokgözlüsü
25.07.2016 19:52
Türün 33. fotografı


Tüm Anadolu Çokgözlüsü Fotografları