TRAKEL kelebek fotoğrafları, kelebek türleri, kelebekler hakkında detaylı Türkçe bilgi
320 / Çokgözlü İfikarmon / / Polyommatus iphicarmon Türkiye'nin Anonim Kelebekleri
Lycaenidae / Çokgözlü İfikarmon / / Polyommatus iphicarmon 
 


Yükleniyor.
Aylık Kayıt GrafiğiAylık Kayıt Grafiği
Yaşam Alanları

Biyolojik Bilgiler
 
Değer girilmemiş  


Editör bilgileri
Kelebek Türü Çokgözlü İfikarmon
Tür YetkilisiQuartermaster
Tür Hakkında ilk derleme12.05.2011 15:51
En son güncellemeyi yapanQuartermaster
Son güncelleme12.05.2011 16:29
Güncellenme sayısı2

En İyiler
Çokgözlü İfikarmon
Fotograf Türü Kanat Altı
23.07.2014 18:28

Çokgözlü İfikarmon
Fotograf Türü Kanat Üstü
08.08.2016 11:40


Video

 
Sistematik
Takım: LEPIDOPTERA
Aile: LYCAENIDAE

Eckweiler & Rose, 1993

Bilimsel: Polyommatus (Agrodiaetus) iphicarmon
İngilizce: Iphicarmon Blue
Türkçe: Çokgözlü İfikarmon

Genel Özellikler
Taksonomi
Önceleri Polyommatus iphigenia’nın alttürü olarak sunulmuş ve
Hesselbarth ve ark. (1995) tarafından da bu durum desteklenmiştir.
Wiemers (2003) yaptığı çalışmayla, kromozom ve örtüşen dağılımları
baz alarak P. iphigenia’dan farklı bir tür olduğunu göstermiştir.
Wiemers’in bu çalışması P. iphicarmon’un “baytopi” grubu (P. baytopi,
P. iphicarmon, P. rovshani ve P. tankeri ’den oluşan) içerisinde yer
aldığını gösterir ve daha fazla araştırma yapıldığı takdirde P. baytopi’nin
bir alttürü (izole bir alt-popülasyonu) bile olabileceğinin ortaya
çıkabileceğine işaret eder. Bu nedenlerle, kelebeğin tür statüsünün
değişebileceği öngörülmektedir.

Türkiye Dağılımı
Sadece Isparta ili sınırlarındaki Dedegöl Dağları Önemli Doğa Alanı’nda (Eken ve ark. 2006) bulunmaktadır. Bulunduğu alana ulaşımın kısıtlı
olması nedeniyle potansiyel yaşam alanının çok küçük bir kısmı keşfedilebilmiştir. Uzmanlar türün daha yaygın olabileceğini düşünmekte;
güneybatıdaki Sarp Dağı gibi 1.700 m’den yüksek diğer dağlarda bulunabileceğini tahmin etmektedirler. Yaşam Alanı büyüklüğü (YŞA)
bilinmemekle birlikte eldeki kayıtlar ile yapılan hesaplamalar sonucunda ortalama 20 km2 olduğu düşünülmektedir.

Dünya Dağılımı
ENDEMİK

Yaşam Döngüsü
Haziran sonu Ağustos başı

Davranış
1.500-2.100 m arasında ağaç sınırının yakınında veya yukarısındaki
subalpin çayırlarda yaşamaktadır.Benzer türler ve ayırt etme bilgisi bulunamadı
Koruma Statüsü
VU Duyarlı

KIRMIZI LİSTE DEĞERLENDİRMESİNİN GEREKÇELERİ
Bu takson, Türkiye’ye endemiktir ve sadece bol sayıda bireyin görülebildiği Isparta’daki Beyşehir Gölü’nün batısında bulunmaktadır. Yaşam alanı
büyüklüğü (YŞA) konusunda belirsizlik olsa da ortalama 20 km2 olduğu tahmin edilmektedir. Gerçek yaşam alanı büyüklüğü, yayılış alanı ya
da ekolojisi hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Türün tanımlandığı 1993 yılından bu yana taksonomik statüsü bir defa değişmiş ve henüz
oturmamıştır. Tip lokalitesinde belirli bir tehdit yoktur. Ancak, kelebeğin bulunduğu düşünülen güneydeki dağlarda subalpin çayırlar tarıma
dönüştürülme tehdidiyle karşı karşıyadır. Küçük bir YŞA ve belirtilen tehditle takson Duyarlı olarak olarak sınıflandırılmıştır.

Tehditler
Dedegöl Dağları Önemli Doğa Alanı’ndan (Eken ve ark. 2006) rapor
edilen tehditler ormansızlaşma, aktif ormancılık faaliyetleri ve otlatma
baskısıdır. Kelebek bir çayır türü olduğu için ormansızlaşma tür için
tehdit olarak görülmemektedir. Ancak aktif ormancılık faaliyetleri
sırasında çayırların yok edilmesini tehlikesi varsa bu tür için bir tehdit
oluşturabilir. Dedegöl Dağlarına komşu olan Köprüçay Vadisi Önemli
Doğa Alanında dağ çayırları tarım alanlarına dönüştürülmekte ve tür için
çok ciddi potansiyel bir tehdit oluşturmaktadır.
Rapor edilmemiş olmakla birlikte türe yönelik diğer olası tehditler
arasında kış sporları için turistik yapılaşma, yol yapımı ve aşırı otlatma
sayılabilir.

Yayınlar ve Referanslar
Türkiyedeki Kelebeklerin kırmızı kitabı
Evrim Karaçetin ve Hilary J. WelchLink bilgisi bulunamadı

Kaynak bilgisi bulunamadı
Çokgözlü İfikarmon Fotografları
Çokgözlü İfikarmon
28.07.2018 13:11
Türün 27. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
06.08.2015 13:36
Türün 12. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
30.07.2013 07:54
Türün 2. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
05.08.2014 22:02
Türün 6. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
06.12.2013 13:51
Türün 3. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
15.05.2016 12:29
Türün 16. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
07.07.2015 00:44
Türün 10. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
13.06.2016 19:56
Türün 17. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
24.07.2018 11:05
Türün 26. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
17.08.2015 13:12
Türün 14. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
23.07.2014 17:16
Türün 4. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
12.09.2014 09:47
Türün 7. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
20.01.2015 06:56
Türün 8. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
29.07.2016 09:07
Türün 18. fotografı


Çokgözlü İfikarmon
03.08.2015 12:24
Türün 11. fotografı


Tüm Çokgözlü İfikarmon Fotografları